Kontakt

Pavol Šajgalík

Maneggpromenade 150

8041 Zürich

Toto je iba korešpondenčná adresa, osobné stretnutie si dohodnite, prosím, telefonicky

Číslo účtu:

Verein Kath. Slowakenmission, Maneggpromenade 150, 8041 Zürich

IBAN: CH11 0070 0114 8078 5905 4

Ak chcete prispieť na misiu prostredníctvom Vášho e-bankovníctva, môžete tak urobiť bankovou zloženkou alebo prostredníctvom tohto QR kódu:

Prispieť môžete aj prostredníctvom TWINTu na tomto odkaze.