Akcie Basel


50. Jubilejná púť Slovenská katolícka misia
Pod záštitou veľvyslankyne Slovenskej republiky vo Švajčiarsku,
J.E. Andrey Elschekovej-Matisovej

Nedeľa – Sonntag, 19. máj 2019, 12.30 h

Hlavný celebrant a kazateľ:
Mons. Marek Forgáč – pomocný biskup košický;
Celebranti: P. Pavol Šajgalík, OFMCap., CH – misionár;
P. ThDr. Hans Schaller, SJ, Basel ThDr. Štefan Novotný – rektor kňazského seminára Košice; P. Jozef Jurdák, OSA, Brno; P. Antonín Špaček, SDB, Zürich

Organ: Jozef Sopko

Zbory z Zürichu a Ženevy