Oznamy Basel

Vyhodnotenie prieskumu v Bazilej:

Milí veriaci, vďaka za vyjadrenie vášho názoru ohľadom púte v Mariastein a zároveň ohľadom fungovania slovenského spoločenstva v Bazilej, odovzdaných bolo 9 lístkov. Tu sú výsledky:

1. Zúčastnili ste sa na púti v Mariastein?

(6- Áno, 2- Nie, 1- sa nevyjadril)

2. Je pre podľa vás púť v Mariastein významná?

(8- Áno, 1- sa nevyjadril)

3. Ako ste boli spokojní s organizáciou a priebehom púte? (4 b. v stupnici hodnotenia 1-5, možné max. 5)

4. Ako ste boli spokojní s obedom? (4 b. v stupnici hodnotenia 1-5, možné max. 5)

5. Aký by bol váš návrh na budúcoročného kazateľa?

Odzneli rôznorodé až nerealizovateľné návrhy. Mienka sa uberá smerom, že nie je nutné pozvať len biskupa, ale je možné osloviť kazateľov i z pomedzi kňazov a rehoľných predstavených.

6. Kedy vám najviac vyhovuje čas nedeľnej sv. omše?

o 17:30            – 62,5%

dopoludnia    – 25% – tento návrh je nemožný kvôli povinnostiam misionára v Zurichü.

krátko popoludní      – 12,5%

 

7. Ako ste spokojní s liturgiou?  (4,45 b. v stupnici hodnotenia 1-5, možné max. 5)

8. Ako vnímate čítanie Bož. Slova?  (4,3 b. v stupnici hodnotenia 1-5, možné max. 5)

9. Ako vnímate zapojenie veriacich do spevu pri sv. omši? (2,75 b. v stupnici hodnotenia 1-5, možné max. 5)

10. Chýba vám častejšie neformálne posedenie po sv. omši? Áno – 66,7%.

 

Podľa počtu odovzdaných lístkov (9) odhadujem, že názor vyjadrilo a je zastúpených asi 50-60% veriacich, čo nie je málo, keďže hlasovali celé rodiny. Ide o zaangažovaných veriacich, ktorým záleží na púti v Mariastein. Bolo by potrebné nadchnúť i zvyšok spoločenstva pre túto púť.

Čas sv. omše je pre väčšinu vyhovujúci, netreba ním hýbať. Zostane o 17:30.

Spev pri sv. omši, ale i odpovede, ochota čítať nás vedú zmobilizovať svoje schopnosti a vypnúť sa ku AKTÍVNEJ ÚČASTI NA SV. OMŠI. Je to predovšetkým osobná zodpovednosť každého z nás. Ako možnosť ku pokojnej príprave na čítanie BS vám ponúkam prehľadný vzor ZH spoločenstva, ktoré má dopredu rozdelené služby na čítanie pri sv. omši. Majú rozdelenú 1 konkrétnu službu raz za mesiac a v prípade neprítomnosti si zabezpečia osobnú náhradu (majú na seba kontakty).

Za častejšie neformálne stretnutia po sv. omši sa vyjaderilo: 66,7%. Je preto na mieste podporovať INICIATÍVNOSŤ V RODINNOM DUCHU pre jednoduché spestrenie, pohostenie alebo porozprávanie. Iniciatíve sa medze nekladú a stretnutie možno zrealizovať po jednoduchom avíze medzi členmi komunity aj bez upovedomenia misionára.

KOSTOLNÍK

Dva prípady potreby operatívneho zásahu (prísť a skontrolovať) ma vedú ku presvedčeniu, že je potrebné ustanoviť kostolníka z blízkeho okolia Bazilej. Vyzývam ku hľadaniu konštruktívneho riešenia. Obráťte sa priamo na mňa.

Vzor rozpisu sluzieb v ZH:

ROZPIS_SLUŽIEB_nový ZH

 

Foto po sv. omši na záver šk. roka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA