Detský spevácky zbor

Milé deti a rodičia. Radi by sme vás pozvali do detského spevokolu pri Slovenskej katolíckej misii v Zürichu. Nácvik je vždy po nedeľnej svätej omši, teda približne od 10:45 do 11:15, max. však do 11:30.

Je pre nás dôležité, aby sme mali radosť zo spevu. Náš repertoár tvoria detské kresťanské ukazovačky a jednoduché piesne.

Budeme radi, ak sa nám podarí našim spoločným spevom obohatiť niektoré zo svätých omší.

Detská omša je raz v mesiaci, vždy o 11:30 v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu. Skúška zboru je vždy o 10:45 v miestnosti Familientreff na fare Liebfrauen.  

Detska omsa 2

 

 

DETSKÉ SV. OMŠE V ZÜRICHU sú podľa nižšie uvedeného rozpisu. Zároveň všetky deti pozývame i do detského spevokolu pri Slovenskej katolíckej misii v Zürichu. 

 

SEPTEMBER
2.9. 2018- Krojovaný sprievod a spev v Einsiedeln
9.9. 2018 – Detská sv. omša o 11:30
30.9. 2018- Nácvik spevu o 10:45
 *
OKTÓBER
14.10. 2018 – Detská sv. omša o 11:30
 *
NOVEMBER
4.11. 2018- Nácvik spevu o 10:45
11.11. 2018 – Detská sv. omša o 11:30
 *
DECEMBER
2.12. 2018- Nácvik spevu o 10:45
9.12. 2018 – Detská sv. omša o 11:30
*

2019

*
JANUÁR
13.1. 2019 – Detská sv. omša o 11:30
20.1. 2019 – Nácvik spevu o 10:45
*
FEBRUÁR
10.2. 2019 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
 24.2. – Nácvik spevu o 10:45
*
MAREC
10.3. 2019 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
31.3. 2019 – Nácvik spevu o 10:45
 *
APRÍL
14.4. 2019DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
7.4. 2019 – Nácvik spevu o 10:45
*
MÁJ
19.5. 2019 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
5.5. 2019 – Nácvik spevu o 10:45
 *
JÚN
2.6. 2019 – Nácvik spevu o 10:45
16.6. 2019- SPREVÁDZANIE SPEVOM PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA O 9:30
30.6. 2019 DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
 *