Detský spevácky zbor

Milé deti a rodičia. Radi by sme vás pozvali do detského spevokolu pri Slovenskej katolíckej misii v Zürichu. Nácvik je vždy po nedeľnej svätej omši, teda približne od 10:45 do 11:15, max. však do 11:30.

Je pre nás dôležité, aby sme mali radosť zo spevu. Náš repertoár tvoria detské kresťanské ukazovačky a jednoduché piesne.

Budeme radi, ak sa nám podarí našim spoločným spevom obohatiť niektoré zo svätých omší.

Detská omša je raz v mesiaci, vždy o 11:30 v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu. Skúška zboru je vždy o 10:45 v miestnosti Familientreff na fare Liebfrauen.  

Detska omsa 2

 

 

DETSKÉ SV. OMŠE V ZÜRICHU na 2017-2018 sú vždy o 11:30 v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu podľa nižšie uvedeného rozpisu. Zároveň všetky deti pozývame i do detského spevokolu pri Slovenskej katolíckej misii v Zürichu. 

 

SEPTEMBER
3.9. 2017- Nácvik 1 piesne na púť
10.9. 2017 – Krojovaný sprievod a spev v Einsiedeln
17.9. 2017- Nácvik spevu o 10:45
 *
OKTÓBER
8.10. 2017 – Detská sv. omša o 11:30
22.10. 2017- Nácvik spevu o 10:45
 *
NOVEMBER
12.11. 2017 – Detská sv. omša o 11:30
19.11. 2017- Nácvik spevu o 10:45
 *
DECEMBER
3.12. 2017 – Detská sv. omša o 11:30
17.12. 2017- Nácvik spevu o 10:45
*
JANUÁR
14.1. 2018 – Detská sv. omša o 11:30
21.1. 2018- Nácvik spevu o 10:45 
FEBRUÁR
4.2. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
25.2. 2018- NÁCVIK SPEVU O 10:45
*
MAREC
11.3. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
25.3. 2018- NÁCVIK SPEVU O 10:45
 
APRÍL
15.4. 2018- DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
NÁCVIK SPEVU NIE JE SEPARÁTNE
 *
MÁJ
6.5. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
27.5. 2018- SPREVÁDZANIE SPEVOM PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA O 9:30
 *
JÚN
10.6. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
17.6. 2018- NÁCVIK SPEVU O 10:45
 *
JÚL
1.7. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30