Detský spevácky zbor

Milé deti a rodičia.

Pozývame Vás na detské sv. omše, ktoré sa konajú spravidla tretiu nedeľu v mesiaci, s výnimkou prázdnin (najbižšiu detskú sv. omšu nájdete v kalendári). Deti sa zapájajú do spevu priamo na sv. omši. Ohľadom detských sv.omší, pozvánok, či spevu sa informujte na petosipula@gmail.com

Ďalšie informácie nájdete aj v záložke DETI.

Detska omsa 2