Detský spevácky zbor

Milé deti a rodičia. Radi by sme vás pozvali do detského spevokolu pri Slovenskej katolíckej misii v Zürichu. Nácvik je po nedeľnej svätej omši, teda približne od 10:45 do 11:15, max. však do 11:30.

Je pre nás dôležité, aby sme mali radosť zo spevu. Náš repertoár tvoria detské kresťanské ukazovačky a jednoduché piesne.

Budeme radi, ak sa nám podarí našim spoločným spevom obohatiť niektoré zo svätých omší.

Detská omša je raz v mesiaci, vždy o 11:30 v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu. Skúška zboru je vždy o 10:45 v miestnosti Familientreff na fare Liebfrauen.  

Detska omsa 2

 

 

DETSKÉ SV. OMŠE V ZÜRICHU sú podľa rozpisu v kalendári, spravidla druhú nedeľu v mesiaci (okrem prázdnin). Zároveň všetky deti pozývame i do detského spevokolu pri Slovenskej katolíckej misii v Zürichu.