Detský spevácky zbor

Milé deti a rodičia. Radi by sme vás pozvali do detského spevokolu pri Slovenskej katolíckej misii v Zürichu. Nácvik je po nedeľnej svätej omši, teda približne od 10:45 do 11:15, max. však do 11:30.

Je pre nás dôležité, aby sme mali radosť zo spevu. Náš repertoár tvoria detské kresťanské ukazovačky a jednoduché piesne.

Budeme radi, ak sa nám podarí našim spoločným spevom obohatiť niektoré zo svätých omší.

Detská omša je raz v mesiaci, vždy o 11:30 v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu. Skúška zboru je vždy o 10:45 v miestnosti Familientreff na fare Liebfrauen.  

Detska omsa 2

 

 

DETSKÉ SV. OMŠE V ZÜRICHU sú podľa nižšie uvedeného rozpisu. Zároveň všetky deti pozývame i do detského spevokolu pri Slovenskej katolíckej misii v Zürichu. 

 *
APRÍL
14.4. 2019DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
7.4. 2019 – Nácvik spevu o 10:45
*
MÁJ
12.5. 2019 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
5.5. 2019 – Nácvik spevu o 10:45
 *
JÚN
2.6. 2019 – Nácvik spevu o 10:45
16.6. 2019- SPREVÁDZANIE SPEVOM PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA O 9:30
30.6. 2019 DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
 *