Basel

Sv omše sa slávia:

Kostol Allerheiligen, Neubadstrasse 95 – 4054 Basel

spravidla druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci o 17,30 hod .

Sviatosť zmierenia môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou.

Kontakt na miestnu farnosť Allerheiligen:

Allerheiligen@rkk-bs.ch

Sakristanin: Kallen Rajinee <rajinee.kallen@sunrise.ch>

Mercy Mekkattu <mekkattu.mercy@rkk-bs.ch>

Pfarrer Markus Brun <pfarrer.allerheiligen@rkk-bs.ch>