Zürich

Nedeľné sv. omše bývajú spravidla každú nedeľu o 9:30 v kostole Liebfrauen na  Weinbergstrasse 34, Zürich.

Počas opatrení pred pandémiou bývajú sv. omše v sále pastoračného centra a na sv. omšu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý nájdete pod heslom: „Bohoslužby počas Covidu.“

Don Bosco Kirche

Sv. omša býva spravidla tiež každú stredu o 20:00 v kostole sv. Jána Boska (Don Bosco Kirche -Talianska misia), Feldstr. 109. – z hl. železničnej stanice sa dá prísť trolejbusom č.31. Je to piata zastávka (smer Bahnhof Altstetten)- „Baeckeranlage“. S autom je možné parkovať na farskom dvore, vjazd z  Hohlstr. 100. Po sv. omši je vždy stretnutie veriacich, v priestoroch saleziánskeho oratória, pod kostolom.

Krypta-Liebfrauen

Každý prvý piatok v mesiaci o 19:45 hod. býva pravidelne sv. omša s krátkou poklonou pred Najsv. Sviatosťou  oltárnou vo farskej sále kostola Liebfrauen  (na Weinbergstr. 34).

Program pobožnosti na Prvý piatok v mesiaci:

18:45   Eucharistická adorácia

19:30   Sv. omša

Detská omša býva spravidla tretiu nedeľu v mesiaci o 11:00 v sále kostola Liebfrauen v Zürichu.

Aktuálny presný rozpis bohoslužieb nájdete v kalendári