Zürich

Nedeľné sv. omše bývajú spravidla každú nedeľu o 9:30 v kostole Liebfrauen na  Weinbergstrasse 34, Zürich. Po sv. omši býva priateľské posedenie veriacich pri káve v blízkom pastoračnom centre. Vstup do „Krypty-spodného koslola“ je pod vežou kostola Liebfrauen.

Don Bosco Kirche

Mládežnícka sv. omša býva spravidla každú stredu o 20:00 v kostole sv. Jána Boska (Don Bosco Kirche -talianska misia), Feldstr. 109. – z hl. železničnej stanice sa dá prísť trolejbusom č.31. Je to piata zastávka (smer Farbhof)- „Baeckeranlage“. S autom je možné parkovať na farskom dvore, vjazd z  Hohlstr. 100. Po sv. omši je vždy stretnutie veriacich, v priestoroch saleziánskeho oratória, pod kostolom.

Mládežnícka sv. omša je sprevádzaná speváckym zborom, ktorý sa stretá 30 min. pred sv. omšou na nácvik, ktorý býva v priestoroch oratória pod kostolom. Radi prijmeme medzi  seba nových spevákov.

Krypta-Liebfrauen

Každý prvý piatok v mesiaci o 19:30 hod. býva pravidelne sv. omša s krátkou poklonou pred Najsv. Sviatosťou  oltárnou v Krypte kostola Liebfrauen  (na Weinbergstr. 34). Možnosť pristúpiť ku prvopiatkovej sv. spovedi je pol hodiny pred začiatkom sv. omše.

Program pobožnosti na Prvý piatok v mesiaci:

18:45   Eucharistická adorácia + SPOVEDANIE

19:30   Sv. omša o Najsvätejšom srdci Ježišovom

20:15   V závere sv. omše Prvopiatková pobožnosť + Požehnanie so sv. Oltárnou 

Detská omša býva spravidla druhú nedeľu v mesiaci o 11:30 v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu. Skúška zboru je vždy o 10:45 v miestnosti Familientreff na prízemí pastoračného centra farnosti Liebfrauen. Nachádza sa zo strany oproti vchodu do Krypty.

Aktuálny presný rozpis bohoslužieb nájdete v kalendári