Zürich

Nedeľné sv. omše bývajú spravidla každú nedeľu o 9:30 v kostole Liebfrauen na  Weinbergstrasse 34, Zürich.

Don Bosco Kirche

Sv. omša býva spravidla tiež každú stredu o 20:00 v kostole sv. Jána Boska (Don Bosco Kirche -Talianska misia), Feldstr. 109. – z hl. železničnej stanice sa dá prísť trolejbusom č.31. Je to piata zastávka (smer Bahnhof Altstetten)- „Baeckeranlage“. S autom je možné parkovať na farskom dvore, vjazd z  Hohlstr. 100. Po sv. omši je vždy stretnutie veriacich, v priestoroch saleziánskeho oratória, pod kostolom.

Krypta-Liebfrauen

Každý prvý piatok v mesiaci o 19:00 hod. býva poklona pred Najsv. Sviatosťou  oltárnou v krypte kostola Liebfrauen. Následne po poklone je sv. omša so začiatkom o 19:30 hod . Sviatosť zmierenia sa vysluhuje v čase 19:00 – 19:30 hod .

Detská omša býva spravidla tretiu nedeľu v mesiaci o 11:00 v sále kostola Liebfrauen v Zürichu.

Aktuálny presný rozpis bohoslužieb nájdete v kalendári