Zürich

Nedeľné sv. omše bývajú spravidla každú nedeľu o 9:30 v krypte kostola Liebfrauen na  Weinbergstrasse 34, Zürich. Spovedá sa od 9:00 hod do 9:20 hod . Verejnou dopravou vystúpte na zastávke Haldenegg, alebo pešo z Central (cca 5 min), prípadne z HB (cca 10 min). Parkovacie miesta sa v nedeľu nájdu lepšie, ako cez pracovné dni, no miesta nie sú vyhradené pre kostol, preto treba hľadať verejné miesta.

Don Bosco Kirche

Sv. omša býva spravidla tiež každý štvrtok o 20:00 v kostole sv. Jána Boska (Don Bosco Kirche -Talianska misia), Feldstr. 109. – z hl. železničnej stanice sa dá prísť trolejbusom č. 31. Je to piata zastávka (smer Bahnhof Altstetten)- „Baeckeranlage“. S autom je možné parkovať na farskom dvore, vjazd z  Hohlstr. 100. Po sv. omši býva stretnutie veriacich, v priestoroch pod kostolom. Spovedá sa od 19:30 hod .

Krypta-Liebfrauen

Každý prvý piatok v mesiaci o 19:00 hod. býva poklona pred Najsv. Sviatosťou  oltárnou v krypte kostola Liebfrauen. Následne po poklone je sv. omša so začiatkom o 19:30 hod . Sviatosť zmierenia sa vysluhuje v čase 19:00 – 19:25 hod .

Detská omša býva spravidla tretiu nedeľu v mesiaci o 11:00 v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu.

Aktuálny presný rozpis bohoslužieb nájdete v kalendári