RUŽENCOVÁ RUŽA SKM

Je zjednotenie sa v modlitbe desiatku ruženca. Každá rodina či veriaci sa modlí svoj desiatok počas jedného mesiaca a  takto duchovne spojení vytvoríme spoločnú modlitbovú reťaz CELÉHO RUŽENCA (20 desiatkov = 20 rodín). Skúšobne sa budeme modliť v mesiacoch Júl a August a potom prehodnotíme, či sa odhodláme pokračovať počas celého roka.

Pozývame aj ostatných priateľov, aby sa zapojili do našej modlitby modlitbe a pridali sa  k duchovnému spoločenstvu. Podľa potreby môžete zdielať aj vaše úmysly do spoločnej modlitby, alebo si ich aspoň na začiatku modlitby vzbudiť.

Na príhovor Panny Márie vám vyprosujem požehnané a pokojné prázdniny!

S pozdravom o. Pavol Nizner.

Spoločný úmysel na mesiac August: za katechumenov a birmovancov, ktorí v Eisnsiedelne príjmu sviatosť krstu a birmovky.

Súkromný: každý individuálne + modlíme sa za seba navzájom.

August- Ružencová Ruža SKM – radostný ruženec

August- Ružencová Ruža SKM – bolestný ruženec

August- Ružencová Ruža SKM – slávnostný ruženec

August- Ružencová Ruža SKM – ruženec svetla