Modlitbové spoločenstvá

Spoločenstvo ruženca:

Záujemcovia o individuálne a predsa spoločné modlenie sa posvätného ruženca sa môžu zapojiť do spoločenstva modlitby, pričom sa zaväzujú denne pomodliť aspoň desiatok ruženca. Zahlásiť sa môžete u Betky: alzbetkax@googlemail.com

 

Ružencová ruža SKM – radostný ruženec

Ružencová ruža SKM – bolestný ruženec

Ružencová ruža SKM – slávnostný ruženec

Ružencová ruža SKM – ruženec svetla

Modlitby matiek

Pozývame Vás na stretnutia v modlitbách a zdielaní. Príďte a spoločne môžeme zahrnúť do modlitieb naše deti i rodiny. Stretnutia sa konajú v našich domácnostiach podľa dohovoru skupiny, zvyčajne v dopoludňajších hodinách.

…“lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20)

Modlitby matiek majú bohatú históriu a tešia sa záujmu  matiek po celom svete. I slovenské maminky žijúce vo Švajčiarsku majú potrebu sa spoločne stretať v modlitbe, ďakovať a prosiť za svoje rodiny. 

Matky sa stretávajú:

St. Gallen: raz mesačne, zvyčajne v utorok. Kontakt: Mária: mari.renshaw@gmail.com

Cham-Hedingen-Adliswil: stretnutia podľa dohovoru, kontakt: Ľubka: lubomira44@gmail.com

Cieľom modlitebnej skupiny je porozumieť  tomu,  čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať. Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. O dôvernostiach, ktoré prednesú matky pri modlitbe, nehovoríme mimo skupinky.

Modlitby matiek sú otvorené pre všetky ženy, v každom veku, tie ktoré sú matkami, ale i bezdetné, tehotné či dúfajúce v materstvo, pre manželky, ktoré sa chcú modliť za manžela a svoje rodiny.

Z histórie spoločenstva:

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek vzniklo v auguste 1995,  na katolíckej charizmatickej konferencii „Nový úsvit“ vo Walsinghame, ktorú organizuje komunita Princa Pokoja Dve staré mamy Veronika a Sandra začali odovzdávať v modlitbe svoje deti do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže zmeniť chod vecí. Napísali o tejto modlitbe len svojim známym. Bez akejkoľvek reklamy sa tieto modlitby rozšírili do celého sveta. V apríli roku 1996 sa aj na Slovensku začali dve matky modliť za svoje deti. Onedlho vznikli viaceré skupinky MM.

Spiritualita MM je spiritualita života Panny Márie. Matky sú pozvané žiť život podľa príkladu života Panny Márie, život modlitby, odovzdanosti, dôvery, lásky, trpezlivosti. Nesmieme radiť a ohovárať. Matky svoje problémy vkladajú do modlitby a prosia Pána Ježiša o Jeho pohľad a riešenie. Matky odovzdávajú do rúk Pána Ježiša svoje deti s veľkou dôverou, že On ich miluje najviac a len On vidí aj v skrytosti. Matky sa stretávajú v malých skupinkách dve až osem matiek, jedenkrát v týždni, vždy v ten istý deň a v tú istú hodinu. Tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb matiek na celom svete. Len na Slovensku sú modlitbami matiek pokryté všetky dni v týždni od rána od piatej hodiny do neskorého večera.
Dnes sa v našej krajine modlia tisíce matiek v malých skupinkách. Odpoveďou na Modlitby matiek bol vznik komunity Útecha, do ktorej patria okrem skupín Modlitieb matiek aj skupinky Modlitieb otcov a Detí viery. Otcovia biskupi zo všetkých diecéz vyjadrili spokojnosť s ovocím MM, ktoré vidia vo svojich diecézach, a dali  svoje požehnanie pre ďalšie pôsobenie. Vo svojich listoch vyjadrili radosť so vznikom Modlitieb otcov.

Od roku 1997 sa na Slovensku koná každý rok na jar veľké stretnutia MM. Každý štvrťrok sa matky z MM stretávajú na modlitbovom trojdní, ktoré sa v rovnakom čase koná na celom svete. Sú to modlitby odprosenia, odpustenia a modlitby chvál. Tieto modlitby sú otvorené pre všetkých ľudí dobrej vôle.

MM sú dnes v 106 krajinách celého sveta. Od roku 1999 sa každý rok koná konferencia koordinátoriek MM z celého sveta.

Viac info na www.modlitbymatiek.sk