RUŽENCOVÁ RUŽA SKM

Je zjednotenie sa v modlitbe desiatku ruženca. Každá rodina či veriaci sa modlí svoj desiatok počas jedného mesiaca a  takto duchovne spojení vytvoríme spoločnú modlitbovú reťaz CELÉHO RUŽENCA (20 desiatkov = 20 rodín). Skúšobne sa budeme modliť v mesiacoch Júl a August a potom prehodnotíme, či sa odhodláme pokračovať počas celého roka.

Pozývame aj ostatných priateľov, aby sa zapojili do našej modlitby modlitbe a pridali sa  k duchovnému spoločenstvu. Podľa potreby môžete zdielať aj vaše úmysly do spoločnej modlitby, alebo si ich aspoň na začiatku modlitby vzbudiť.

Na príhovor Panny Márie vám vyprosujem požehnané a pokojné prázdniny!

S pozdravom o. Pavol Nizner.

 

Ružencová ruža SKM – radostný ruženec

Ružencová ruža SKM – bolestný ruženec

Ružencová ruža SKM – slávnostný ruženec

Ružencová ruža SKM – ruženec svetla