DIECÉZY + BISKUPI

schweizer-dioezesen

Jednotliví biskupi na území Švajčiarska: https://www.kath.ch/bischoefe/

Cirkevno – právne členenie Slovenska:


Na Slovensku pastoračne pôsobí v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch Ordinariát (pre vojakov, policajtov, pracovníkov väzníc, colníkov, hasičov, záchranárov):
Web: http://www.ordinariat.sk