Lektori

Prosím, aby ste sa dobrovoľne prihlásili na čítanie lekcií a prosieb pred sv. omšou. Tým môžeme zabezpečiť nielen prestriedanie tých, čo čítajú, ale i sami sa lepšie zamyslíte nad prečítaným textom.

ROZPIS SLUŽIEB na ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

ROZPIS SLUŽIEB

 

 

 

 
 

 

 

1. NEDEĽA

v mesiaci

 

 

 

 

 

2. NEDEĽA

v mesiaci

 

 

 

 

 

 

3. NEDEĽA

v mesiaci

 

 

 

 

 

 

4. NEDEĽA

v mesiaci

 

 

 

 

 

 

Ak je

5. NEDEĽA

v mesiaci