Lektori

Prosím, aby ste sa dobrovoľne prihlásili na čítanie lekcií a prosieb pred sv. omšou. Tým môžeme zabezpečiť nielen prestriedanie tých, čo čítajú, ale i sami sa lepšie zamyslíte nad prečítaným textom.