Katechézy a duchovné obnovy

Na tejto stránke budeme zverjňovať záznamy z katechéz a duchovných obnôv, ktoré sa konali na pôde našej misie, či už fyzickej alebo virtuálnej.

 • Týždeň misie, 28.1.2024, koncert Kapucínov: záznam
 • Týždeň misie, 28.1.2024, nedeľná sv. omša: záznam
 • Týždeň misie, 27.1.2024, stretnutie s manželmi: záznam
 • Týždeň misie, 26.1.2024, sv. omša: záznam
 • Týždeň misie, 25.1.2024, sv. omša a adorácia: záznam
 • Týždeň misie, 24.1.2024, sv. omša: záznam
 • Týždeň misie, 23.1.2024, sv. omša: záznam
 • Týždeň misie, 22.1.2024, sv. omša: záznam
 • Týždeň misie, 21.1.2024, katechéza pre ženy: záznam
 • Týždeň misie, 21.1.2024, katechéza pre mužov: záznam
 • Týždeň misie, 21.1.2024, nedeľná sv. omša: záznam
 • 7. katechéza na tému Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 22.09.2023, o. Martin Michalíček: záznam
 • 6. katechéza na tému Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 09.06.2023, o. Martin Michalíček: záznam
 • 5. katechéza na tému Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 19.05.2023, o. Martin Michalíček: záznam
 • 4. katechéza na tému Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 21.04.2023, o. Martin Michalíček: záznam
 • Duchovná obnova na tému Žalm 37, 18.03.2023, o. Pavel Prihatný, OFM Cap.:
  1. časť, 2. časť, sv. omša, prezentácia
  Páter Pavel odporúča aj knihy a videá od pátra Thomasa Keatinga:
  • The Better Part: Stages of Contemplative Living
  • Invitation to Love (Pozvání k lásce)
  • Open Mind, Open Heart (Otevřená mysl, otevřené srdce)
  • Videá: medalión, séria prednášok
 • 3. katechéza na tému Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 17.03.2023, o. Martin Michalíček: záznam
 • 2. katechéza na tému Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 28.02.2023, o. Martin Michalíček: záznam
 • 1. katechéza na tému Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 28.02.2023, o. Martin Michalíček: záznam