St. Gallen

Sv. omše bývajú v kaplnke sv. Wiborady, táto sa nachádza zo zadnej strany farského kostola St. Georgen, St. Georgenstrasse.

Sv. omše bývajú spravidla raz mesačne o 16,00 hod , predtým býva možnosť vyspovedať sa. Termín sv. omše je závislý od možností kňaza. Dobrovoľnícky tu celebruje Martin Michalíček (ktorý je v St. Gallen poverený inými úlohami). V prípade záujmu napíšte, prosím, na mail: mari.renshaw@gmail.com , kde dostanete presnú informáciu o čase konania sv. omše

.