St. Gallen

Sv. omše bývajú v kaplnke sv. Wiborady, táto sa nachádza zo zadnej strany farského kostola Herz Jesu Kirche St. Georgen, St. Georgenstrasse. Verejnou dopravou sa ku kostolu dostanete od železničnej stanice St. Gallen autobusom č. 6, vystúpiť na zastávke Kirche St. Georgen.

Sv. omša v tomto termíne začína o 16,00 hod . Najbližšie sv. omše budú 14.1.2024, 18.2.2024, 17.3.2024, 7.4.2024. Otec Martin bude spovedať od 15:30 hod . Po tomto termíne zatiaľ nie je známe, ako budú slúžené sv. omše, nakoľko otec Martin odchádza. Nech mu Pán odplatí jeho službu.

Termín sv. omše je závislý od možností kňaza. Dobrovoľnícky tu celebruje Martin Michalíček (ktorý je v St. Gallen poverený inými úlohami).