St. Gallen

Sv. omše bývajú v kaplnke sv. Wiborady, táto sa nachádza zo zadnej strany farského kostola St. Georgen, St. Georgenstrasse.

Sv. omša v tomto termíne začína o 16,00 hod . Najbližšie sv. omša bude 9.1.2022. Otec Martin bude spovedať od 15:30 hod .

Prosím na sv. omšu si prineste rúška a dodržiavajte odstupy. Kvôli opatreniam Vás prosíme, aby ste sa na sv. omšu zahlásili na adrese: mari.renshaw@gmail.com

Termín sv. omše je závislý od možností kňaza. Dobrovoľnícky tu celebruje Martin Michalíček (ktorý je v St. Gallen poverený inými úlohami).

V prípade záujmu, prosím, zahláste sa na mail: mari.renshaw@gmail.com .

175. výročie biskupstva St. Gallen

V roku 2022 bude sláviť diecéza St. Gallen narodeniny. Tieto budú spojené aj s niekoľkými aktivitami. Informácie nájdete TU.

Modlitba k jubileu biskupstva

Večný, verný Bože,

mocná láska a mnohoraká sila ducha,

počas mnohých stáročí

si v srdciach ľudí našej krajiny

vzbudzoval vieru a uchovával nádej.

V meste St. Gallen a v obidvoch Appenzelloch,

v údolí Rýna a vo Werdenbergu,

v kraji Sargans a v oblasti rieky Linth,

v kniežatstve a v Toggenburgu –

všade ľudia počúvajú tvoju zvesť,

ktorá sa v Ježišovi stala človekom,

žijú ich vieru a budujú tento svet.

Prišli k nám mnohí ľudia

z rozličných krajín a kontinentov,

ktorí obohacujú našu cirkev a spoločnosť.

Vo všetkých farnostiach sa veriaci každého veku angažujú

vo farskom spoločenstve a v medziľudských vzťahoch.

Už stáročia sú kláštory

ohniskami a prameňom viery.

Vďační za túto mnohorakosť

do tvojich rúk zverujeme naše biskupstvo St. Gallen:

Naplň všetkých ľudí tvojou láskou a vzájomnou úctou.

Daj, aby sme sa pridržiavali spravodlivosti a boli ochotní zmieriť sa

tam, kde nerovnosť a hádky vytvárajú hlboké priekopy.

Posilni zodpovedných za politiku a spoločnosť,

aby svoje sily využívali pre dobro všetkých.

Stoj pri všetkých, ktorí

napriek svojim ťažkostiam musia svoj život žiť naplno,

ktorí sú starí a chorí

a pošli im vždy dosť anjelov ktorí ich budú chrániť a pomáhať im.

Požehnaj prácu mnohých dobrovoľníkov,

 – mužov i žien –

ktorí stvárňujú naše farnosti a spoločenstvá.

Žehnaj dielo našich duchovných pastierov

a daruj im otvorené srdcia a vnímavosť pre ťažkosti ľudí.

Sprevádzaj naše biskupstvo St. Gallen do budúcna

a ochraňuj všetkých, ktorí v ňom žijú.

O to ťa prosíme – skrze Ježiša Krista, nášho Pána a brata.

Amen.

Z nemeckého originálu preložila Beáta Meszaros