St. Gallen

Sv. omše bývajú v kaplnke sv. Wiborady, táto sa nachádza zo zadnej strany farského kostola Herz Jesu Kirche St. Georgen, St. Georgenstrasse. Verejnou dopravou sa ku kostolu dostanete od železničnej stanice St. Gallen autobusom č. 6, vystúpiť na zastávke Kirche St. Georgen.

Sv. omša v tomto termíne začína o 16,00 hod . Najbližšie sv. omša bude 3.9.2023. Otec Martin bude spovedať od 15:30 hod .

Termín sv. omše je závislý od možností kňaza. Dobrovoľnícky tu celebruje Martin Michalíček (ktorý je v St. Gallen poverený inými úlohami).