St. Gallen

Sv. omše bývajú v kaplnke sv. Wiborady, táto sa nachádza zo zadnej strany farského kostola St. Georgen, St. Georgenstrasse.

Sv. omša v tomto termíne začína o 16,00 hod . Najbližšie sv. omša bude 8.8.2021. Otec Martin bude spovedať od 15:30 hod .

Prosím na sv. omšu si prineste rúška a dodržiavajte odstupy

Termín sv. omše je závislý od možností kňaza. Dobrovoľnícky tu celebruje Martin Michalíček (ktorý je v St. Gallen poverený inými úlohami). V prípade záujmu napíšte, prosím, na mail: mari.renshaw@gmail.com .

.