St. Gallen

Sv. omše bývajú v kaplnke sv. Wiborady, táto sa nachádza zo zadnej strany farského kostola Herz Jesu Kirche St. Georgen, St. Georgenstrasse. Verejnou dopravou sa ku kostolu dostanete od železničnej stanice St. Gallen autobusom č. 6, vystúpiť na zastávke Kirche St. Georgen.

Sv. omša v tomto termíne začína o 16,00 hod . Najbližšie sv. omša bude 3.4.2022. Otec Martin bude spovedať od 15:30 hod .

Termín sv. omše je závislý od možností kňaza. Dobrovoľnícky tu celebruje Martin Michalíček (ktorý je v St. Gallen poverený inými úlohami).

175. výročie biskupstva St. Gallen

V roku 2022 bude sláviť diecéza St. Gallen narodeniny. Tieto budú spojené aj s niekoľkými aktivitami. Informácie nájdete TU.

Modlitba k jubileu biskupstva

Večný, verný Bože,

mocná láska a mnohoraká sila ducha,

počas mnohých stáročí

si v srdciach ľudí našej krajiny

vzbudzoval vieru a uchovával nádej.

V meste St. Gallen a v obidvoch Appenzelloch,

v údolí Rýna a vo Werdenbergu,

v kraji Sargans a v oblasti rieky Linth,

v kniežatstve a v Toggenburgu –

všade ľudia počúvajú tvoju zvesť,

ktorá sa v Ježišovi stala človekom,

žijú ich vieru a budujú tento svet.

Prišli k nám mnohí ľudia

z rozličných krajín a kontinentov,

ktorí obohacujú našu cirkev a spoločnosť.

Vo všetkých farnostiach sa veriaci každého veku angažujú

vo farskom spoločenstve a v medziľudských vzťahoch.

Už stáročia sú kláštory

ohniskami a prameňom viery.

Vďační za túto mnohorakosť

do tvojich rúk zverujeme naše biskupstvo St. Gallen:

Naplň všetkých ľudí tvojou láskou a vzájomnou úctou.

Daj, aby sme sa pridržiavali spravodlivosti a boli ochotní zmieriť sa

tam, kde nerovnosť a hádky vytvárajú hlboké priekopy.

Posilni zodpovedných za politiku a spoločnosť,

aby svoje sily využívali pre dobro všetkých.

Stoj pri všetkých, ktorí

napriek svojim ťažkostiam musia svoj život žiť naplno,

ktorí sú starí a chorí

a pošli im vždy dosť anjelov ktorí ich budú chrániť a pomáhať im.

Požehnaj prácu mnohých dobrovoľníkov,

 – mužov i žien –

ktorí stvárňujú naše farnosti a spoločenstvá.

Žehnaj dielo našich duchovných pastierov

a daruj im otvorené srdcia a vnímavosť pre ťažkosti ľudí.

Sprevádzaj naše biskupstvo St. Gallen do budúcna

a ochraňuj všetkých, ktorí v ňom žijú.

O to ťa prosíme – skrze Ježiša Krista, nášho Pána a brata.

Amen.

Z nemeckého originálu preložila Beáta Meszaros