SVIATOSŤ ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia sa naďalej riadi hygienickými opatreniami. Preto sa môže spovedať iba tam, kde je na to spovednica uspôsobená. V Zürichu prosím využívajte na spoveď čas pred sv. omšou v stredu, prípadne na prvý piatok, v nedeľu vďaka sláveniu sv. omše vo farskom centre je spovedanie veľmi obmedzené. V iných mestách sa zvykne spovedať pred sv. omšou na miestach, ktoré okolnostiam vyhovujú. Stále jestvuje možnosť sa na termíne spovede dohodnúť. 

 

 

V obvyklom čase (nie v čase mimoriadnych opatrení):

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje spravidla pol hodinu pred sv. omšou (pred veľkými sviatkami podľa dohody aj dlhšie). V prípade potreby môžete  požiadať kňaza o sv. spoveď i po sv. omši. Nakoľko sa ale v niektorých mestách nestretávame každý týždeň, prosím rešpektujte, že chcem pobudnúť v rozhovore s veriacimi.

Odporúčam tiež, aby ste si dohodli termín spovede počas týždňa (v kostole Don Bosco), či využili sv. omšu v stredu o 20,00 hod (Don Bosco Kirche), kedy spovedáva aj český misionár – don Antonín.