SVIATOSŤ ZMIERENIA PO 28.5.2020

Sviatosť zmierenia v prechodnom období uvoľňovnia opatrení sa naďalej riadi hygienickými opatreniami. Preto sa môže spovedať iba tam, kde je na to spovednica uspôsobená. Nakoľko sa do kostola prichádza tesne pr sv. omšou, nie je veľký priestor na spovedanie. Preto Vás prosím, aby ste si sviatosť zmierenia dohodli. V Zürichu je nateraz komplikované spovedať pred nedeľnou sv. omšou, nakoľko bohoslužby sa konajú vo farskom centre. Aj tu si, prosím, spoveď dohodnite.

 

 

V obvyklom čase (nie v čase mimoriadnych opatrení):

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje spravidla pol hodinu pred sv. omšou (pred veľkými sviatkami podľa dohody aj dlhšie). V prípade potreby môžete  požiadať kňaza o sv. spoveď i po sv. omši. Nakoľko sa ale v niektorých mestách nestretávame každý týždeň, prosím rešpektujte, že chcem pobudnúť v rozhovore s veriacimi.

Odporúčam tiež, aby ste si dohodli termín spovede počas týždňa (v kostole Don Bosco), či využili sv. omšu v stredu o 20,00 hod (Don Bosco Kirche), kedy spovedáva aj český misionár – don Antonín.