SV. SPOVEĎ

Možnosť prijať sviatosť zmierenia je vždy pol hodinu pred sv. omšou. V prípade potreby môžete hocikedy požiadať kňaza o sv. spoveď i po sv. omši.