SVIATOSŤ ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje spravidla pol hodinu pred sv. omšou (pred veľkými sviatkami podľa dohody aj dlhšie). V prípade potreby môžete  požiadať kňaza o sv. spoveď i po sv. omši. Nakoľko sa ale v niektorých mestách nestretávame každý týždeň, prosím rešpektujte, že chcem pobudnúť aj v rozhovore s veriacimi.

V Zürichu odporúčam, aby ste využili sv. omšu v stredu o 20,00 hod (Don Bosco Kirche), kedy sa spovedá od 19:30 hod a počas sv. omše spovedáva aj český misionár – don Antonín, prípadne si dohodli individuálne termín.