Katechizmus ZH

Buďme vďační, že sa nájdu dobrovoľníci, ktorí sa venujú našim deťom a mládeži, aby sme sa rok čo rok mohli stretnúť pri slávnosti prvého sv. prijímania, či vysluhovaní sviatosti birmovania.
MIESTNOSŤ „B“