Katechizmus ZH

Buďme vďační, že sa nájdu dobrovoľníci, ktorí sa venujú našim deťom a mládeži, aby sme sa rok čo rok mohli stretnúť pri slávnosti prvého sv. prijímania, či vysluhovaní sviatosti birmovania.
MIESTNOSŤ „B“

Zodpovedná za miestnosť  Lenka Urdová a Lucia Kühnelová

 

Katechéza detí na Prvé sv. prijímanie (Erste Comunion) – Prípravu vedie Lenka Urdová a Lucia Kühnelová, asisitecia- Lucia Halášiová.

Termíny: 

V čase po nedeľnej sv. omši o 9,30:

 

15.06.   Spovede detí a rodičov    

16.06.   Prvé sväté prijímanie

 

MIESTNOSŤ „C”

Zodpovedná za miestnosť Júlia Macejko.

Katechéza mládeže ku sviatosti birmovania – Birmovanecké stretko – Prípravu vedie Júlia a Anna Macejko.

Termíny: 

V čase po nedeľnej sv. omši o 9,30:

 14.04.  Príprava na birmovku      

12.05.  Príprava na birmovku        

2.06.  Príprava na birmovku      

 

Katechéza Dostelých (Krst a Birmovka pre dospelých), zodpovedný Andrej Kubrický a Anton Šimčík.

Termíny 2018/19 :

7.4.
12.5.
9.6.
Aktuálne sa na sviatosť birmovania pripravuje jedna dospelá osoba, ktorá sa zároveň pripravuje na prijatie krstu.