Katechizmus ZH

Buďme vďační, že sa nájdu dobrovoľníci, ktorí sa venujú našim deťom a mládeži, aby sme sa rok čo rok mohli stretnúť pri slávnosti prvého sv. prijímania, či vysluhovaní sviatosti birmovania.
MIESTNOSŤ „B“
Zodpovedná za miestnosť  Lenka Urdová a Lucia Kühnelová  
Katechéza detí na Prvé sv. prijímanie (Erste Comunion) – Prípravu vedie Lenka Urdová a Lucia Kühnelová, asisitecia- Lucia Halášiová.
Termíny:  V čase po nedeľnej sv. omši o 9,30:   15.06.   Spovede detí a rodičov     16.06.   Prvé sväté prijímanie  
MIESTNOSŤ „C”
Zodpovedná za miestnosť Júlia Macejko.
Katechéza mládeže ku sviatosti birmovania – Birmovanecké stretko – Prípravu vedie Júlia a Anna Macejko.
Termíny:  V čase po nedeľnej sv. omši o 9,30:  14.04.  Príprava na birmovku       12.05.  Príprava na birmovku         2.06.  Príprava na birmovku        
Katechéza Dostelých (Krst a Birmovka pre dospelých), zodpovedný Andrej Kubrický a Anton Šimčík.
Termíny 2018/19 :
7.4.
12.5.
9.6.
Aktuálne sa na sviatosť birmovania pripravuje jedna dospelá osoba, ktorá sa zároveň pripravuje na prijatie krstu.