Katechizmus ZH

Príprava na prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania sa začína vždy v septembri. Prihlasuje sa na mailovej adrese misie najneskôr do konca júla príslušného roka. Prvé sv. prijímanie býva spravidla v mesiaci jún a sviatosť birmovania počas púte Slovákov do Einsiedeln začiatkom septembra. Pre kandidátov na birmovku sa organizuje koncom augusta víkendová duchovná obnova.