Nedeľná kaviareň Zürich

Po sv. omši v nedeľu dopoludnia býva spoločné stretnutie pri káve vo farskom centre oproti kostolu – vo veľkej sále. Výnimkou sú mesiace júl a august.