PRVÉ SV. PRIJÍMANIE + KATECHÉZA DETÍ

Prvé sv. prijímanie v Berne: 13.6.2020 o 11,00 hod v hornom kostole (Dreifaltigkeitkirche) a v Zürichu 20.6.2020 v hornom kostole (Liebfrauenkirche) o 10,00 hod.

Prihlášky na prvé sväté prijímanie v školskom roku 2020/2021 prosím odovzdať do 31.7.2020. Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Deti 3. ročníka základnej školy sa počas školského roka pravidelne po nedeľnej sv. omši pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania. Príprava sa uskutočňuje formou katechéz v skupinke.

Bern: Príprava bude prebiehať od septembra 2019 vždy pred sv. omšou – podľa kalendára. Prihlásiť sa môžete na adrese: z.zdenka@azet.sk

Zürich: viď podstránku hlavného menu Zürich

Ženeva: Stretávame sa počas školského roka vždy hodinu pred sv. omšou t.j. každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci v čase 15h30-16h25 vo farskej budove vedľa kostola.
Katechizmus ponúkame pre všetky deti, ktoré sa pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania ako aj pre deti, ktoré už boli na 1.sv.prijímaní.