PRVÉ SV. PRIJÍMANIE + KATECHÉZA DETÍ

Prihlášky na prvé sväté prijímanie v školskom roku 2020/2021 prosím odovzdať čo najskôr. Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Deti 3. ročníka základnej školy sa počas školského roka pravidelne po nedeľnej sv. omši pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania. Príprava sa uskutočňuje formou katechéz v skupinke.

Zürich: viď podstránku hlavného menu Zürich

Ženeva: Stretávame sa počas školského roka vždy hodinu pred sv. omšou t.j. každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci v čase 15h30-16h25 vo farskej budove vedľa kostola.
Katechizmus ponúkame pre všetky deti, ktoré sa pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania ako aj pre deti, ktoré už boli na 1.sv.prijímaní.