PRVÉ SV. PRIJÍMANIE + KATECHÉZA DETÍ

Prihlášky na prvé sväté prijímanie v školskom roku 2021/2022 prosím odovzdať čo najskôr. Prihlášku si môžete stiahnuť tu: formát docx, formát pdf.

Deti 3. ročníka základnej školy sa počas školského roka pravidelne po nedeľnej sv. omši pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania. Príprava sa uskutočňuje formou katechéz v skupinke.

Zürich: viď podstránku hlavného menu Zürich

Ženeva: Stretávame sa počas školského roka vždy hodinu pred sv. omšou t.j. každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci v čase 15h30-16h25 vo farskej budove vedľa kostola.
Katechizmus ponúkame pre všetky deti, ktoré sa pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania ako aj pre deti, ktoré už boli na 1.sv.prijímaní.