PRVÉ SV. PRIJÍMANIE + KATECHÉZA DETÍ

Deti 3. ročníka základnej školy sa počas školského roka pravidelne po nedeľnej sv. omši pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania. Príprava sa uskutočňuje formou katechéz v skupinke. Predpokladom je záujem detí (rodičov) a dobrovoľník/dobrovoľníčka ktorý/á deti pripraví.

Prihlášky sa zbierajú vždy do konca júla na nasledujúci školský rok, prosím zaslať na adresu misie. Spolu s prihláškou treba poslať aj krstný list dieťaťa.

Zürich: viď podstránku hlavného menu Zürich

Katechizmus ponúkame pre všetky deti, ktoré sa pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania ako aj pre deti, ktoré už boli na 1.sv.prijímaní.

 

Prihlášku si môžete stiahnuť tu: formát docx, formát pdf.