PRVÉ SV. PRIJÍMANIE + KATECHÉZA DETÍ

Deti 3. ročníka základnej školy sa počas školského roka pravidelne po nedeľnej sv. omši pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania. Príprava sa uskutočňuje formou katechéz v skupinke. (V Ženeve je to pred sv. omšou). Dátum prvého sv. prijímania vám dáme včas vedieť.

Staršie deti a dospelí sa môžu prihlásiť osobne u správcu SKM (otca Pavla) a budú sa pripravovať po osobnej dohode v skupinách.

V nasledujúcej prílohe nájdete tlačivo- prihlášku, ktorú treba vyplnenú a potvrdenú odovzdať do 1.5. 2019.

Prvé sv. prijímanie

ZÁPIS DETÍ NA KATECHIZMUS 2019-20

Prihláška pre dospelých:

Prihláška ku sviatosti krstu, 1 SP a birmovania dospelých 2018