PRVÉ SV. PRIJÍMANIE + KATECHÉZA DETÍ

V čase epidemiologických opatrení prosím, aby ste sa spojili spolu s vašimi katechétkami a dohodli si spôsob, ako pokračovať v katechéze.

Deti 3. ročníka základnej školy sa počas školského roka pravidelne po nedeľnej sv. omši pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania. Príprava sa uskutočňuje formou katechéz v skupinke.

Bern: Príprava bude prebiehať od septembra 2019 vždy pred sv. omšou – podľa kalendára. Prihlásiť sa môžete na adrese: z.zdenka@azet.sk

Zürich: viď podstránku hlavného menu Zürich

Ženeva: Stretávame sa počas školského roka vždy hodinu pred sv. omšou t.j. každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci v čase 15h30-16h25 vo farskej budove vedľa kostola.
Katechizmus ponúkame pre všetky deti, ktoré sa pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania ako aj pre deti, ktoré už boli na 1.sv.prijímaní.

 

Formácia mladých ľudí prebieha aj na kurzoch Up2Me.

 

Staršie deti a dospelí sa môžu prihlásiť osobne u správcu SKM (otca Pavla) a budú sa pripravovať po osobnej dohode.

V nasledujúcej prílohe nájdete tlačivo- prihlášku:

Prihláška na prvé sv. prijímanie detí

ZÁPIS DETÍ NA KATECHIZMUS 2019-20

Prihláška pre dospelých:

Prihláška ku sviatosti krstu, 1 SP a birmovania dospelých 2018