Slovenská Katolícka Misia / Katholische Slowakenmission

0

Začína advent – požehnanie adventných vencov

Začíname nový cirkevný rok a budeme sa pripravovať na príchod Spasiteľa. Dobrou tradíciou je zažínať každý adventný týždeň ´jednu sviecu na adventnom venci a tak sa pripravovať na príchod svetla do našich vzťahov. Adventné...

0

Pohreb a sv. omša za pána Zelenaya

Pohrebné obrady pána Aristida Zelenaya sa konajú v stredu 2.11.2022 na cintoríne Rosenberg vo Winterthure o 13:30 hod . Sv. omša bude v nedeľu 6.11.2022 v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu o 9:30 hod...

0

Odpočinutie večné daj mu Pane

Dnes v piatok 28.10.2022 odovzdal dušu Pánovi náš brat vo viere a veľký iniciátor života slovenskej misie pán Aristid Zelenay. Modlime sa za jeho spásu. Informácie o poslednej rozlúčke prinesieme, keď budú známe.

0

Pozvánka na púť – sobota 29.10.22

Pozývame vás na púť do francúzskej dedinky Ars-sur-Formans, kde si pôjdeme uctiť veľkého svätca, patróna kňazov sv. Ján Mária Vianney. Púť sa uskutoční 29. októbra 2022. Doprava je po vlastnej osi – buď autom,...

0

Púť Einsiedeln – spev Otče náš

Na tohtoročnej púti sa bude spievať Pater noster po staroslovienky. Kto má chuť zapojiť sa počas púte, môžete si vypočuť a „nacvičiť“ spev podľa VIDEA. Text a noty (bude vytlačené aj v spevníku na...

0

Prihlášky na prvé sv. prijímanie a birmovanie

V rámci našich možností sa snažíme pripraviť deti na prijatie Eucharistie a sviatosť birmovania. Nie vždy to vieme zabezpečiť vo všetkých mestách, no napriek tomu prosím rodičov, aby najneskôr do konca týždňa (3.9.2022) poslali...

0

Púť Einsiedeln 11. 9. 2022

Pozývame Vás na tradičnú púť Slovákov do mariánskej svätyne v Einsiedeln v nedeľu 11. septembra 2022 o 12:30 hod . Ako hlavný celebrant je pozvaný o. biskup Stanislav Stolárik, sídelný biskup z Rožňavy. Počas...