Slovenská Katolícka Misia

0

Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu (22.4.2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99, 8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22    Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu. Liturgický kalendár:   V pondelok je spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. V utorok je ľubovoľná...

0

Oznamy na tretiu Veľkonočnú nedeľu (15.4. 2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99, 8004 ZÜRICH, T/F: 0041 44 241 50 22    Oznamy na tretiu veľkonočnú nedeľu.   Liturgický kalendár: V sobotu je ľubovoľná spomienka sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi. Budúca nedeľa je...

0

Verejná modlitba Ruženca za morálnu obnovu

  Dobrý deň! Verím, že radostne a naplno s Božím požehnaním prežívate posviatkové obdobie Vzkriesenia Nášho Pána. Prihováram sa Vám od Ukrajinskej Katolíckej misie, ktorá má svoje Bohoslužby taktiež v chráme Liebfrauen. Dovoľte mi...

0

Oslava Veľkej Noci – sobota 31.3. o 21:00

BIELA SOBOTA 31.03. 2018 O 21:00 – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA SV. OMŠA S OBRADMI VZKRIESENIA, KRYPTA LIEBFRAUEN V ZÜRICHU (V ZÁVERE SVÄTENIE JEDÁL) * VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 01.04. 2018 O 09:30 – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA SV. OMŠA, KRYPTA LIEBFRAUEN ZH       (V ZÁVERE SVÄTENIE...

0

Veľkonočné obrady 2018 v Zürichu

Zelený Štvrtok 29.03. 2018 o 19:30 – SV. OMŠA PÁNOVEJ VEČERE, Krypta Liebfrauen v Zürichu * Veľký Piatok 30.03. 2018 o 15:00 – VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UMUČENIA a SMRTI PÁNA, Krypta Liebfrauen v Zürichu...

0

Krížová cesta detí a rodín v prírode 2018

Srdečne Vás pozývame na detskú krížovú cestu v sobotu 24. marca 2018 o 10:45. Stretnutie účastníkov je v Spreitenbachu na konci Heiterbergstrasse – až po dopravnú značku Zákaz vjazdu. Po pobožnosti Krížovej cesty je možnosť...

0

Pôstna duchovná obnova už za nami…

Veriaci Slovenskej katolíckej misie v Zurichu sa v dňoch 16. – 18. marca stretávali na pôstnej duchovnej obnove, ktorej kazateľom bol provinciálny vikár Ing. Peter Bučány, SDB. Hlavná téma týchto dni bola: Najväčším hriechom človeka je,...