Slovenská Katolícka Misia

0

Info k púti Einsiedeln

5. septembra oslávime 50 rokov SKM sv. omšou o 12:30 hod v Einsiedeln, kde si naši predchodcovia vyprosili dar misie. Do kostola sa treba posadiť po 12:15 hod, účastníkov čo do počtu skontrolujú miestni...

0

Zürich sv. omša 22.8.

Ako bolo avizované, v nedeľu 22. augusta budeme sláviť spolu s miestnou farnosťou o 11:30 hod , následne sme pozvaní na Pfarreifest s možnosťou občerstvenia, programu pre deti a návštevy kostolnej veže. Prihlášky nie...

0

Púť Einsiedeln – 50 rokov SKM

Pripomínam, že od oficiálneho založenia Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku uplynie na jeseň 50 rokov. Preto naša púť 5. septembra je jubilejná. Ak nám to pandémia neobmedzí, verím, že sa všetci môžeme zúčastniť a...

0

Sv. omša v nedeľu 22. augusta

V Zürichu v nedeľu 22. augusta 2021 budeme sláviť spoločnú sv. omšu s miestnou farnosťou (slovensko – nemecky) o 11, 30 hod v hornom kostole. Následne sa podľa počasia stretneme na Pfarreifest buď v...

0

Prvý piatok v Zürichu

V piatok 6.8.2021 bude prvopiatková sv. omša v krypte kostola Liebfrauen o 19,30 hod. Nakoľko vstupné dvere do krypty sú nastavená tak, že sa automaticky zamykajú o 19-tej, do 19,30 príde v pravidelných časových...

0

Pripravujeme sa na púť do Ensiedeln

Blíži sa naše poďakovanie za 50 rokov Slovenskej katolíckej misie. Aby táto udalosť dopadla čo najpokojnejšie a dôstojne, pozývam všetkých, ktorí sú ochotní pomôcť, aby sa zapojili do príprav. Počas zasadania misijnej rady si...

0

Nové Covid pravidlá

Od 26. júna 2021 je povolená účasť na bohoslužbách do 2/3 bohoslužobného priestoru, nie viac ako tisíc veriacich. Registrácia z tohto dôvodu cez internet aktuálne už nie je potrebná. Ostáva nutnosť nosiť v kostole...

0

Púť Reichenau

Aj v tomto roku Vás chcem pozvať na cyrilometodskú púť do Reichenau. Sv. omša bude 3. júla o 17- tej hodine. Do danej spolkovej krajiny sa aktuálne dá cestovať a pokiaľ tam nezotrváte viac...