Author: Richard

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

Na druhú veľkonočnú nedeľu, 7. apríla, budeme sláviť sviatok Božieho milosrdenstva. Pripraviť sa na neho môžeme aj modlitbou deviatnika, ktorú nájdete na tejto stránke: https://www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boziemu-milosrdenstvu/ Pripojiť sa môžete aj k whatsappovej skupine, kde si...

Čítania a žalmy na Veľkonočné Trojdnie

Aby sa naši lektori, speváci, ale aj všetci ostatní, ktorí sa zúčastnia bohoslužieb Veľkonočného Trojdnia, lepšie pripravili na ich prežívanie, sú na tejto stránke k dispozícii čítania a žalmy, ktoré budeme počuť. Lektori aj...

ZH: Krížová cesta na Uetlibergu

Na Palmovú nedeľu 24.3.2024 sa cestou na Uetliberg pomodlíme krížovú cestu. Stretneme sa o 14,30 hod. na parkovisku Uetlibergerstasse 345 (Zürich). Spojmi sa dá prísť na zastávku električky č. 13 Albisgüetli alebo trolejbusu č....

Pozvánka na fašiangovú zábavu 2024

Pozvánka na fašiangovú zábavu 2024

Drahí spoluveriaci, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na našu prvú fašiangovú zábavu s detským karnevalom, ktoré sa uskutočnia poslednú sobotu pred začiatkom pôstneho obdobia 10. februára 2024 v Oltene v Schützi len pár minút...

Kto dá prístrešie svätej rodine?

Počas adventu zvykla po slovenských domácnostiach pri katolíckej misii v Zürichu putovať Ikona Svätej rodiny, hľadajúca v nich duchovný príbytok a zázemie: čas na modlitbu, prijatie Božieho Slova, prijatie a zmierenie sa s najbližšími…...

ZH: Tretie filmové stretko

Tak, ako sme sa dohodli minule, ďalšie (pravdepodobne dva) diely seriálu The Chosen si spoločne pozrieme najbližší utorok, 17. októbra, na Talianskej katolíckej misii (Feldstrasse 109). Stretneme sa, rovnako ako naposledy, o 19:00. Tešíme...

ZH: Druhé filmové stretko

Druhý diel seriálu The Chosen si spoločne pozrieme v utorok 26. septembra na Talianskej katolíckej misii (Feldstrasse 109). Stretneme sa už o 19:00. Tešíme sa na Vašu účasť!

ZH: Filmové stretká – The Chosen

Na jarnej duchovnej obnove vo Flüeli-Ranft vznikla myšlienka, aby sme si spoločne pozreli seriál The Chosen. Cieľom projektu The Chosen je sfilmovať evanjeliá vo forme seriálu, ktorý bude pozostávať zo siedmich sérií po osem...