Category: Všeobecné

Púť do Ríma 2025

Pri príležitosti jubilejného roka 2025 organizuje naša misia púť do Ríma v dňoch 19.05.2025 – 23.05.2025. Ak máte záujem zúčastniť sa, môžete sa prihlásiť do 30.06.2024 online formulárom tu, alebo si môžete vytlačiť túto...

Novéna k Duchu Svätému

V nedeľu 19. mája budeme sláviť Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Táto slávnosť je známa aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci a je záverom veľkonočného obdobia. Svätodušné sviatky...

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

Na druhú veľkonočnú nedeľu, 7. apríla, budeme sláviť sviatok Božieho milosrdenstva. Pripraviť sa na neho môžeme aj modlitbou deviatnika, ktorú nájdete na tejto stránke: https://www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boziemu-milosrdenstvu/ Pripojiť sa môžete aj k whatsappovej skupine, kde si...

Čítania a žalmy na Veľkonočné Trojdnie

Aby sa naši lektori, speváci, ale aj všetci ostatní, ktorí sa zúčastnia bohoslužieb Veľkonočného Trojdnia, lepšie pripravili na ich prežívanie, sú na tejto stránke k dispozícii čítania a žalmy, ktoré budeme počuť. Lektori aj...