Autor: Misionar

0

Ani šesť očí nevidí všetko

Minimálne 6 očí kontrolovalo najnovšie číslo Misijného informátora, no na 1. strane je omylom začiatok púte v Einsiedeln (8.9.2019) uvedený v zlom čase. Správny čas je 12,30 hod ! Prosím posuňte si túto informáciu,...

0

Rodinný víkend

Predĺžený turíčny víkend bol príležitosťou aj pre rodiny s deťmi. Počas pobytu v Saint Jean de Sixt (vo Francúzsku) sa rodičia venovali otázkam manželstva za pomoci manželov Ďuratných zo Slovenska, ktorí sa venujú formácii...

0

Zasadala Misijná rada

V stredu 29.5. sa zišla Misijná rada. Rokovala o pútiach, v tomto roku nás ešte čaká púť do Reichenau v Nemecku (6.7. o 17,00 hod) a do Einsiedeln (8.9.2019 o 13,30 hod). Je na...

0

zmeny

Prosím všimnite si zmeny, ktoré nastali po presune púte do Mariastein na termín 19.5.2019. V Zürichu bude detská sv. omša 12.5. o 11,30 hod, v Basel bude pravidelná sv. omša 12.5. o 17,30 hod...