Author: Misionar

Bohoslužby na Veľkú noc

Veľkonočné trojdnie v Zürichu – Krypta kostola Liebfrauen: Štvrtok Pánovej večere 28.3.24 o 19:30 hod Piatok Pánovho utrpenia 29.3.2024 o 15:00 hod Veľkonočná vigília 30.3.2024 o 21:00 hod (so začiatkom spolu s miestnou farnosťou...