Bern

Bern

Spravidla každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci sa slávi bohoslužba v kostole Dreifaltigkeit na Taubenstrasse 6, Bern (cca 5 minút chôdze od železničnej stanice). Sväté omše sú v spodnom kostole o 18:00, ktorý sa nachádza v suteréne hlavného kostola. Vchod je po pravej strane vzhľadom na priečelie kostola.

Po sv. omši býva posedenie v spoločenskej miestnosti.

Konkrétny rozpis sv. omší nájdete v kalendári.

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pol hodinu pred sv. omšou.