MANŽELSTVO

Milí snúbenci!

Gratululujeme Vám k rozhodnutiu uzavrieť kresťanské manželstvo.

Slovenská katolícka misia vo svojej správe pokrýva širokú duchovnú službu pre veriacich v celom Švajčiarsku. Aby Vám popri množstve iných povinností mohla vyjsť v ústrety je potrebné požiadať o možnosť prípravy dostatočne vopred (6 mesiacov vopred). Program stretnutí má potom nasledujúcu štruktúru, ktorej si treba prispôsobiť čas na stretania.

Predmanžeská príprava pod záštitou SKM obsahuje: 3 STRETNUTIA S KŇAZOM, 2 STRETNUTIA S MANŽELSKÝM PÁROM A 1 PROSOCIÁLNU AKTIVITU. DOLU NIŽŠIE JE ROZPÍSANÁ ŠTRUKTÚRA CELEJ PRÍPRAVY, KTORÚ MÁ SNÚBENECKÝ PÁR ABSOLVOVAŤ:

* 3 stretnutia s kňazom:

Predmanželská náuka A – Cirkevno-právne podmienky pre uzavretie manželstva + Úvod do sviatostí Cirkvi

Úvodné stretnutie máva s kňazom osobitne každý pár. Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 – najbližšie v piatok 18.1. 2019 o 19:00. Vašu účasť na stretnutí s kňazom potvrďte minimálne 2 týždne vopred mailom na: misionar@skmisia.ch (next 26.4. 2019)

Predmanželská náuka B– Povolanie k manželstvu, manželstvo ako Boží plán, predpoklady dobrého manželstva
Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 – najbližšie v piatok 15.2. 2019 o 19:00. Vašu účasť na stretnutí s kňazom potvrďte minimálne 2 týždne vopred mailom na: misionar@skmisia.ch (next 17.5. 2019)

Predmanželská náuka C– Sviatosť manželstva + obrad sviatosti manželstva
Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 – najbližšie v piatok 15.3. 2019 o 19:00.  Vašu účasť na stretnutí s kňazom potvrďte minimálne 2 týždne vopred mailom na: misionar@skmisia.ch (next 14.6. 2019)

Presné dátumy stretnutí sú tiež k nahliadnutiu aj v kalendári na stránke www.skmisia.ch  Stretnutia s kňazom sa uskutočnujú v sídle Slovenskej Katolíckej misii, Brauerstrasse 99. Je to v komplexe Talianskej misie pri kostole dona Bosca (Feldstrasse 109, 8004 Zürich). Parkovať je možné aj vo dvore. Nahlasovanie vopred je z dôvodu rezervácie zasadacích priestorov-pri väčšom počte párov je potrebné zarezervovať väčšiu zasadačku.

 

* 2 stretnutia s manželmi tieto stretnutia prispôsobujeme podla pracovných možností manželského páru, ktorý stretnutia vedie.  Obvykle bývajú stretnutia s manželmi zverejnené asi 1/2 roka vopred. V mimoriadnom prípade sa o presnom dátume stretnutí informujte pri nahlásení na náuku, kde dostanete kontakt na manželskí pár.

Najbližšie stretnutia s manželmi budú:

  1. Stretnutie s manželmi:   Nedeľa, 3.2. 2019, 16:50 – 20:00 v Berne, vo farskom centre kostola Dreifaltigkeit na Taubenstrasse 6. (next 5.5. 2019)

Vašu účasť na stretnutí s manželmi potvrďte minimálne 1 mesiac vopred mailom na: dalibor.kalna@bluewin.ch

2. Stretnutie s manželmi:   Nedeľa, 3.3. 2019, 16:50 – 20:00 v Zürichu v komplexe Talianskej misie pri kostole dona Bosca (Feldstrasse 109, 8004 Zürich)(next 26.5. 2019)

Vašu účasť na stretnutí s manželmi potvrďte minimálne 1 mesiac vopred mailom na: dalibor.kalna@bluewin.ch

Nahlasovanie vopred je z dôvodu rezervácie zasadacích priestorov-pri väčšom počte párov je potrebné zarezervovať väčšiu zasadačku.

* 1 Prosociálna služba pre misijné spoločenstvo:

Nakoľko Slovenská Katolícka misia poskytuje duchovné služby pre veriacich patriacich do nášho spoločenstva, budeme radi, ak nás milí snúbenci bližšie spoznáte a prispejete jednou službou pre spoločné dobro.

AK VÁS OSLOVILA TÁTO MOŽNOSŤ PREDMANŽELSKEJ PRÍPRAVY A MÁTE ZÁUJEM JU ABSOLVOVAŤ PRI SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISII, VYZDVIHNITE SI OD SPRÁVCU SKM (otca Pavla) PO NEDEĽNEJ SV. OMŠI ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU. TÝMTO AKCEPTUJETE AJ PODMIENKY, POČET STRETNUTÍ A FORMU  AKOU PREBIEHA SNÚBENECKÁ PRÍPRAVA.

Potvrdenie o absolvovaní prípravy je možné vystaviť až po absolvovaní všetkých stretnutí – celého kurzu. Vašu účasť na jednotlivých stretnutiach si preto (pre vlastné dobro) nechajte zapísať do „PRIHLÁŠKY na prípravu ku sv. manželstva“.