Slovenská Katolícka Misia

0

Termíny snúbeneckych náuk na druhý polrok 2018

Milí snúbenci! Gratululujeme Vám k rozhodnutiu uzavrieť kresťanské manželstvo. Slovenská katolícka misia vo svojej správe pokrýva širokú duchovnú službu pre veriacich v celom Švajčiarsku. Aby Vám popri množstve iných povinností mohla vyjsť v ústrety je potrebné...

0

Nové číslo Misijného informátora

Milý veriaci, priatelia a čitatelia! Dávame vám na známosť, že v sekcii MISIJNÝ INFORMÁTOR nájdete nové číslo Misijný informátor 2-2018. Prajeme Vám veselé čítanie a nezabudnuteľný zážitok 🙂   Kto by chcel podporiť jeho tvorbu,...

0

Púť ku cti sv. Cyrila a Metoda

Sv. Cyril a Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa, keď priniesli vieru, zostavili slovanské písmo a preložili do...

0

Pozvánka na púť do Reichenau- 30. júna 2018 o 17:00

Slovenská Katolícka Misia, Brauerstrasse 99; 8004 Zürich T/F: 044 241 50 22 www.skmisia.ch, misionar@skmisia.ch  Vás pozýva na ….   PÚŤ KU CTI NAŠICH VIEROZVESTCOV  do najstaršieho kostola ostrova Reichenau „Münster St. Maria und Markus“   v...