Slovenská Katolícka Misia

0

Dušičky v Zürichu

Slávnosť všetkých svätých oslávime v piatok 1. novembra sv. omšou o 19,30 v krypte kostola Liebfrauen. Od 18,45 bude vystavená sviatosť Oltárna na tichú poklonu. Po sv. omši bude moderovaná adorácia. Na našich verných...

0

Modlitba za nového biskupa v Chur-e

Pane Ježišu Kriste, Ty si povolal apoštolov a ich nástupcov za pastierov cirkvi. Tebe zverujeme naše biskupstvo a prosíme ťa o nového biskupa, ktorý by bol viditeľným znakom radosti evanjelia, oživený ohňom Ducha svätého,...

0

Prvé „stretko“ v novom šate

Túžbu pokračovať v stretnutiach mladých sa pokúsime naplniť v piatok 27. septembra o 18,30 hod na Talianskej misii. Bude to prvé stretnutie, stretneme sa s dospelými, pozvaní ste všetci – bez rozdielu veku, stretnutie...

0

Mladí tanečníci zo Slovenska navštívili Zürich

V nedeľu 22. septembra objavovali mladí tanečníci z Trnavy Švajčiarsko a zároveň nás potešili svojimi schopnosťami. Po sv. omši nám predviedli v dvoch častiach tanečné a baletné variácie, ako i predstavenie Popoluška. Bolo to...

0

Tanečné vystúpenie Popoluška v Zürichu

V nedeľu 22. septembra po sv. omši v pastoračnom centre sa nám príde predstaviť tanečné konzervatórium z Trnavy s rozprávkou „Popoluška“. Predstavenie bude od 11,00 hod v sále, kde mávame kávu, v pastoračnom centre...

0

Púť v Einsiedeln

8. septembra sa za nie prívetivého počasia stretli Slováci na svojej tradičnej púti. Svätej omši predsedal biskup Jozef Haľko. Ešte pred sv. omšou sa stretol so slovenským biskupom Dávidom Tencerom (tiež v minulosti predsedal...

0

Program p. biskupa Haľka vo Švajčiarsku

Pán biskup začne svoju návštevu v piatok 6. septembra prvopiatkovou sv. omšou v Liebfrauen v Zurichu o 19,30. Od 18,45 bude vystavená sviatosť oltárna. Bude možnosť sviatosti zmierenia. Po sv. omši a krátkej adorácii...

0

Púť do Einsiedeln – pozvánka

8. septembra bude tradičná púť Slovákov do Einsiedeln. Začiatok sv. omše je 12,30 hod (!!! pozor v Misijnom informátore v tlačovej podobe nebol uvedený správny čas). Sprievod by sme začali formovať o 12,10 hod,...