Slovenská Katolícka Misia

0

Nedeľa migrantov Zürich a Basel

Tretia septembrová nedeľa je podľa vôle pápeža Františka venovaná migrantom. Túto výzvu nasledovali mnohé švajčiarske farnosti. V Zürichu sa konala spoločná sv. omša pre celé mesto so zástupcami jednotlivých misií, ktorých je na území...

0

Fotogaléria: Pfarreifest Liebfrauen 2021

V zurišskom kostole Liebfrauen sa v tomto roku – počas akejsi nepísanej prestávky v čase pandemických opatrení – konal Pfarreifest. Nakoľko v tomto kostole sa už roky stretáva slovenská komunita a u pána farára...

0

Fotogaléria: Reichenau 2021

V čase dátumu slávnosti našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda patrí k zvykom našej misie stretnúť sa na púti v Reichenau, na poloostrove pri Bodensee, kde sa v archíve spomína pobyt sv. Metoda. V...

0

Ženeva – 26.9. nie je sv. omša

V nedeľu 26. septembra nebude v Ženeve sv. omša, nakoľko popoludní bude v Zürichu sv. omša migrantov spolu s biskupom z Chur-u, v ktorej máme zastúpenie. Stretneme sa na ďalšom riadnom termíne.

0

Fotogaléria: Einsiedeln 2021

5. september, deň našej tradičnej púte do Einsiedeln bol v tomto roku iný, ako to býva. Oslávili sme 50 rokov od oficiálneho kreovania Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. V aktuálnej situácii, keď sa znova...

0

Modlitby za kňazov 15.9. -24.10.

Aj v tomto roku sa môžeme pridať k modlitbám za kňazov. Nedostatok kňazov nie je problém niekoho, Cirkvi, susedov, je to náš problém. My vytvárame atmosféru, či kňazov chceme, alebo nie. Svet to nebude...

0

Opätovné zavedenie opatrení proti Covidu

Od pondelka 13.9. vstupujú do platnosti nové predpisy pre bohoslužby. Počet ľudí na sv. omši je limitovaný na 50 (všetci prítomní na sv. omši), ak nepôjdeme cestou kontroly certifikátov, s tým, že sa musia...

0

Poďakovanie

Dovoľte mi poďakovať sa touto cestou ešte raz všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na výročie našej misie. Napriek vonkajším okolnostiam sme sa mnohí mohli stretnúť a poďakovať za uplynulé roky, ako aj poprosiť o...

0

ZH: sv. omša v stredu 8.9.21

Po prázdninách sa opäť stretneme na sv. omši na Talianskej misii v stredu 8. septembra o 20-tej hodine. Tentokrát medzi nás zavíta aj Pavol Nizner. Kto s ním chcete pobudnúť, nenechajte si ujsť príležitosť.