Slovenská Katolícka Misia

0

Provinciál kapucínov na návšteve Švajčiarska

Prvý decembrový týždeň predstavený provincie kapucínov na Slovensku prišiel pozrieť, ako sa darí misionárovi (ktorý je členom tejto rehole). Navštívil komunitu v Seebach, mal rozhovor s provinciálom švajčiarskej provincie v Luzern-e a stretol sa...

0

Prvý piatok

Prvý decembrový piatok začíname až o 19,00 hod – adorácia pre obsadenú kryptu začne až o 19,00 hod. 19,30 bude sv. omša a po nej chvály.

0

Sv. Mikuláš

Blíži sa spomienka na sv. Mikuláša. Jeho kresťanská dobročinnosť je vzorom aj pre nás, môžeme ju učiť aj naše deti. Podporiť veľkodušnosť v dávaní budeme mať príležitosť v Berne 7. decembra (rodičia kontaktujte p....

0

Podhradská Čanaky v Zurichu

Mária Podhradská a Richard Čanaky s priateľmi, ktorých mnohí poznáme ako spevákov detských pesničiek, sa zastavia 10. novembra na nedeľnej sv. omši o 9,30 v Zurichu. Prispejú počas bohoslužby nejakou tou pesničkou z ich...

0

Reflexia na našu spoločnú sv. omšu v Reiden (LU)

V nedeľu 27. októbra sa okolo 40 Slovákov z rôznych častí Švajčiarska stretlo v mestečku Reiden, aby spolu s miestnou komunitou slávilo dvojjazyčnú sv. omšu. Nápad prišiel od miestneho pána farára, ktorý každoročne pozýva...

0

Dušičky v Zürichu

Slávnosť všetkých svätých oslávime v piatok 1. novembra sv. omšou o 19,30 v krypte kostola Liebfrauen. Od 18,45 bude vystavená sviatosť Oltárna na tichú poklonu. Po sv. omši bude moderovaná adorácia. Na našich verných...