Slovenská Katolícka Misia

0

Prihlášky na prvé sv. prijímanie

V nedeľu 1. septembra bude stretnutie s rodičmi detí, ktoré chcú v tomto školskom roku dať deti na prvé sv. prijímanie. Prosím, aby ste k tomuto termínu priniesli vyplnené prihlášky aj s potvrdením o...

0

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

V stredu 14. augusta, v predvečer slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, oslávime túto udalosť sv. omšou v kostole sv. Jána Bosca (Talianska misia) o 20,00 hod. Pred sv. omšou a počas nej možnosť pristúpiť k...

0

Ani šesť očí nevidí všetko

Minimálne 6 očí kontrolovalo najnovšie číslo Misijného informátora, no na 1. strane je omylom začiatok púte v Einsiedeln (8.9.2019) uvedený v zlom čase. Správny čas je 12,30 hod ! Prosím posuňte si túto informáciu,...

0

Zasadala Misijná rada

V stredu 29.5. sa zišla Misijná rada. Rokovala o pútiach, v tomto roku nás ešte čaká púť do Reichenau v Nemecku (6.7. o 17,00 hod) a do Einsiedeln (8.9.2019 o 13,30 hod). Je na...

0

Pôstna duchovná obnova

Podobne ako aj minulé roky, aj v tomto pôstnom období sa uskutočnila duchovná obnova pre slovenskú misiu v Zürichu. V dňoch 5.-7. apríla ju viedol páter Jozef Súkeník OFM Conv, ktorý pôsobí v kláštore...