Slovenská Katolícka Misia

0

Prvé „stretko“ v novom šate

Túžbu pokračovať v stretnutiach mladých sa pokúsime naplniť v piatok 27. septembra o 18,30 hod na Talianskej misii. Bude to prvé stretnutie, stretneme sa s dospelými, pozvaní ste všetci – bez rozdielu veku, stretnutie...

0

Mladí tanečníci zo Slovenska navštívili Zürich

V nedeľu 22. septembra objavovali mladí tanečníci z Trnavy Švajčiarsko a zároveň nás potešili svojimi schopnosťami. Po sv. omši nám predviedli v dvoch častiach tanečné a baletné variácie, ako i predstavenie Popoluška. Bolo to...

0

Tanečné vystúpenie Popoluška v Zürichu

V nedeľu 22. septembra po sv. omši v pastoračnom centre sa nám príde predstaviť tanečné konzervatórium z Trnavy s rozprávkou „Popoluška“. Predstavenie bude od 11,00 hod v sále, kde mávame kávu, v pastoračnom centre...

0

Púť v Einsiedeln

8. septembra sa za nie prívetivého počasia stretli Slováci na svojej tradičnej púti. Svätej omši predsedal biskup Jozef Haľko. Ešte pred sv. omšou sa stretol so slovenským biskupom Dávidom Tencerom (tiež v minulosti predsedal...

0

Program p. biskupa Haľka vo Švajčiarsku

Pán biskup začne svoju návštevu v piatok 6. septembra prvopiatkovou sv. omšou v Liebfrauen v Zurichu o 19,30. Od 18,45 bude vystavená sviatosť oltárna. Bude možnosť sviatosti zmierenia. Po sv. omši a krátkej adorácii...

0

Púť do Einsiedeln – pozvánka

8. septembra bude tradičná púť Slovákov do Einsiedeln. Začiatok sv. omše je 12,30 hod (!!! pozor v Misijnom informátore v tlačovej podobe nebol uvedený správny čas). Sprievod by sme začali formovať o 12,10 hod,...

0

Prihlášky na prvé sv. prijímanie

V nedeľu 1. septembra bude stretnutie s rodičmi detí, ktoré chcú v tomto školskom roku dať deti na prvé sv. prijímanie. Prosím, aby ste k tomuto termínu priniesli vyplnené prihlášky aj s potvrdením o...

0

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

V stredu 14. augusta, v predvečer slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, oslávime túto udalosť sv. omšou v kostole sv. Jána Bosca (Talianska misia) o 20,00 hod. Pred sv. omšou a počas nej možnosť pristúpiť k...

0

Ani šesť očí nevidí všetko

Minimálne 6 očí kontrolovalo najnovšie číslo Misijného informátora, no na 1. strane je omylom začiatok púte v Einsiedeln (8.9.2019) uvedený v zlom čase. Správny čas je 12,30 hod ! Prosím posuňte si túto informáciu,...