Predĺžený víkend 9. – 12. máj 24 – NIE SÚ sv. omše

Mnohí využívate dni od slávnosti Nanebovstúpenia Pána do nedele na možnosť turistiky, zároveň sa koná stretnutie rodín z celého Švajčiarska, kde budem účastný, preto všetky sv. omše v slovenskom jazyku v čase 9. -12. mája podľa kalendára sa nebudú sláviť.

Prajem všetkým krásny čas.