BS: 2.6. procesia – Božie telo, sv. omša v slovenčine NIE JE

V nedeľu 2. júna 2024 bude po slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Bazileji procesia s Oltárnou sviatosťou so začiatkom o 13:30 hod na Claraplatz, o 14-tej hodine modlitba na Marktplatz a o 15-tej záverečné požehnanie v kostole St. Marien (oznam o procesii na stránke farnosti TU ). Bude milé, ak sa ako členovia misie na procesii zúčastníme. Po procesii bude apero, na príprave sa podieľajú aj členovia našej misie. Sv. omša v slovenskom jazyku v tento deň NEBUDE. Môžete sa zúčastniť na sv. omši o 12-tej hodine v kostole St. Clara (odkiaľ začne procesia).