Novéna k Duchu Svätému

V nedeľu 19. mája budeme sláviť Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Táto slávnosť je známa aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci a je záverom veľkonočného obdobia. Svätodušné sviatky patria spolu s Veľkou Nocou a Vianocami medzi najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Na tento veľký sviatok sa môžme pripraviť aj skrze modlitbu Deviatnika k Duchu Svätému. Je to modlitba, ktorá nám má pomôcť otvoriť sa pôsobeniu tretej božskej osoby Najsvätejšej Trojice v našich životoch.
Novéna sa začína 10. mája a nájdete ju na tejto stránke:

https://www.novalubovna.sk/clanky-detail/novena-k-duchu-svatemu/

Pripojiť sa môžete aj k whatsappovej skupine, kde si každý deň nájdete aktuálnu modlitbu: https://chat.whatsapp.com/JArlLqKWng136WyZxerFUt

Do pozornosti odporúčame aj krátke videozamyslenie otca biskupa Jozefa Haľka.