Katechetické stretnutia

Časy a témy stretiek prvoprijímajúcich detí – BERN

 

Mesiac Dátum Téma Animátorka
Október 10.10. Strom života + zoznámenie sa rodina Elscheková
24.10. Krst + život s Ježišom (život Ježiša) Viktória Barlašová
November 14.11. Sv. omša I. Karina Patay
28.11. Sv. omša II. Viktória Barlašová
December 12.12. Hriech + Zákon lásky + Desatoro Karina Patay
Vianočné preskúšanie otec Pavol
Január 9.1. 1.a 2. prikázanie Karina Patay
23.1. 3. a 4. prikázanie Viktória Barlašová
Február 13.2. 5. a 8. prikázanie Karina Patay
27.2. 6. a 9. prikázanie Viktória Barlašová
Marec 12.3. Pôstne preskúšanie Karina Patay
26.3. 7. a 10. prikázanie Viktória Barlašová
Apríl 9.4. Spoveď I. + Stretnutie s kňazom Karina Patay
23.4. Spoveď II. + Stretnutie s kňazom Viktória Barlašová
Máj 7.5. Spovede detí a rodičov, Nácvik otec Pavol
8.5. 1.sv.prijímanie otec Pavol

 

Príprava DOSPELÝCH

I. Preskúšanie: Strany 1 – 72 (13.6. 2015)

II. Preskúšanie: Strany 72 – 115 (26.7. 2015)

III. Preskúšanie: Strany 116 – 159 (22.8. 2015)

IV. Preskúšanie: Strany 160 – 199 (13.9.)

V. Preskúšanie: Strany 200 – 255 (10.10.)

VI. Preskúšanie: Stravy 256 – 287 (14.11.)