Sviatosti

Ak niekto z veriacich žiada krst dieťaťa, náuku pred uzavretím kresťanského sobáša (zápisnicu pre kresťanský sobáš), alebo iné sviatosti (s potrebnou prípravou), treba si dohodnúť stretnutie s duchovným správcom SKM.

Adresa:
Otec Pavol Nizner SDB, Slovenská
Katolícka Misia, Brauerstr. 99; 8004
Zürich;

T/F: 044 241 50 22

Môžte sa spojiť s dušpastierom aj cez e –mailovú adresu: misionar@skmisia.ch

Sv. spovede
Možnosť prijať sviatosť zmierenia je vždy pol hodinu pred sv. omšou.V prípade potreby môžete hocikedy požiadať kňaza o sv. spoveď i po sv. omši.

 

manzelstvo

 

Milí snúbenci!

Srdečne Vás pozdravujem.  Po viacerých stretnutiach a rozhovoroch s vami chápem že, často je pre vás náročné zladiť vaše povinnosti, prácu a cestovanie s možnosťou prípravy na sviatosť manželstva vo vašich slovenských farnostiach. Aby Vám Slovenská katolícka misia mohla vyjsť v ústrety a aby som dokázal  zvládnuť  aj viacero  povinností, musel som si zosystematizovať fungovanie sobášnych náuok. Dovoľte, aby som vás o tom informoval:

Predmanžeská príprava pod záštitou SKM nateraz obsahuje:

* 3 stretnutia s kňazom:

– Predmanželská náuka A – Úvod do sviatostí + manželstvo ako Boží plán
(Úvodné stretnutie máva s kňazom osobitne každý par. Obvykle jednu sobotu v mesiaci o 19:00)

– Predmanželská náuka B- Sviatosť manželstva
Obvykle jeden pondelok v mesiaci o 19:00

– Predmanželská náuka C- sobášny obrad
Obvykle jeden pondelok v mesiaci o 19:00

Presné dátumy stretnutí sú k nahliadnutiu v kalendári na stránke ww.skmisia.ch

* 2 stretnutia s manželmi v Berne– tieto stretnutia prispôsobujeme podla pracovných možností manželského páru, ktorý stretnutia vedie. O presnom dátume stretnutí informujeme priebežne.

Najbližšie stretnutie s manželmi bude 17. mája 2014 o 17:00 v Berne v pastoračných priestoroch kostola Dreifaltigkeit na Taubenstrasse 6. Zraz snúbencov bude pred hlavným vchodom do kostola.

 Snúbenci, ktori majú záujem o prípravu, nech sa na jednotlivé stretnutia nahlasujú mailom na adrese:misionar@skmisia.ch
S pozdravom otec Pavol.