Akcie Ženeva

V Ženeve sa pravidelne organizujú tieto akcie: Fašiangová zábava, Deň detí a Sv. Mikuláš.

Občas k nám zavíta aj folklórny súbor Kalvarčan.