Sv. spovede Ženeva

Otec Jozef Bago SDB spovedá pred aj po sv. omši, podľa potreby.