Sv. omše Lausanne

PROGRAM SV. OMŠÍ PRE LAUSANNE

 

Chapelle du Servan; Chemin Eugène Grasset 12; 1005 Lausanne

omša sa slúži v prvú sobotu v mesiaci o 16:30 a v tretiu nedeľu o 10.00 hod

 
Tag der Woche
Datum + Zeit
SAMSTAG
06. 01. 2018     16:30
SONTAG
21. 01. 2018     10:00
SAMSTAG
03. 02. 2018     16:30
SONTAG
18. 02. 2018     10:00
SAMSTAG
03. 03. 2018     16:30
SONTAG
18. 03. 2018     10:00
SAMSTAG
07. 04. 2018     16:30
SAMSTAG !!!
21. 04. 2018     16:30
SAMSTAG
05. 05. 2018     16:30
SONTAG, fr. Samuel-M. OP
20. 05. 2018     10:00
SAMSTAG
02. 06. 2018     16:30
SONTAG
17. 06. 2018     10:00
SAMSTAG
07. 07. 2018     16:30
Ferien
SONTAG
19. 08. 2018     10:00
2.9. 2018
Keine Messe

*

 

GOTTESDIENSTE IN DER SLOWAKISCHEN SPRACHE 2019
SVÄTÉ OMŠE V SLOVENSKOM JAZYKU – LAUSANNE  2019
Kostol-Kirche: Chapelle du Servan; Chemin Eugène Grasset 12; 1005 Lausanne
 
 
 
Tag der Woche
Deň v týždni
Datum + Zeit
Dátum + Hodina
SAMEDI / sobota
Samstag
19.01.2019 16:30
SAMEDI / sobota
Samstag
16.02.2019 16:30
SAMEDI / sobota
Samstag
16.03.2019 16:30
SAMEDI / sobota
Samstag
21.04.2019 14:00
SAMEDI / sobota
Samstag
18.05.2019 16:30
SAMEDI / sobota
Samstag
15.06.2019 16:30
Vacances / prázdniny
Ferien
SAMEDI / sobota
Samstag
17.08.2019 16:30
SAMEDI / sobota
Samstag
21.09.2019 16:30
SAMEDI / sobota
Samstag
19.10.2019 16:30
SAMEDI / sobota
Samstag
16.11.2019 16:30
SAMEDI / sobota
Samstag
21.12.2019 16:30