Sväté omše Bern

BernKaždú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci v kostole Dreifaltigkeit na Taubenstrasse 6, Bern. Sväté omše sú o 17:30 v spodnom kostole, ktorý sa nachádza v suteréne hlavného kostola. Vchod je po pravej strane vzhľadom na priečelie kostola. Po sv. omši je vždy posedenie v spoločenskej miestnosti.

Slovenské sväté omše v Berne 2018
Tag der Woche
Deň v týždni
Datum + Zeit
Dátum + Hodina
Interné poznámky
Detská omša
SAMSTAG
13. 01. 2018 17:30
SAMSTAG
27. 01. 2018 17:30
SAMSTAG
10. 02. 2018 17:30
SAMSTAG
24. 02. 2018 17:30
SAMSTAG
10. 03. 2018 17:30
 Detská sv. omša
SAMSTAG
24. 03. 2018 17:30
SAMSTAG
14. 04. 2018 17:30
SAMSTAG
28. 04. 2018 17:30
 Detská sv. omša
SAMSTAG
12. 05. 2018 17:30
SAMSTAG
26. 05. 2018 17:30
SAMSTAG
09. 06. 2018 17:30
 Detská sv. omša
SAMSTAG
23. 06. 2018 17:30
SAMSTAG
14. 07. 2018 17:30
SAMSTAG
25. 08. 2018 17:30
SAMSTAG
08. 09. 2018 17:30
 Detská sv. omša
SAMSTAG
22. 09. 2018 17:30
SAMSTAG
13. 10. 2018 17:30
SAMSTAG
27. 10. 2018 17:30
 Detská sv. omša
SAMSTAG
10. 11. 2018 17:30
SAMSTAG
24. 11. 2018 17:30
SAMSTAG
08. 12. 2018 17:30
 Detská sv. omša
SAMSTAG
22. 12. 2018 17:30

*

GOTTESDIENSTE IN DER SLOWAKISCHEN SPRACHE 2019
SVÄTÉ OMŠE V SLOVENSKOM JAZYKU – BERN  2019
Kostol-Kirche: Dreifaltigkeit na Taubenstrasse 6, Bern
 
Tag der Woche
Deň v týždni
Datum + Zeit
Dátum + Hodina
SAMEDI / sobota
Samstag
12.01.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
26.01.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
09.02.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
23.02.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
09.03.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
23.03.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
13.04.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
27.04.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
11.05.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
25.05.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
08.06.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
22.06.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
13.07.2019 17:30
Vacances / prázdniny
Ferien
SAMEDI / sobota
Samstag
24.08.2019 17:30
8.9. 2019
14.09.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
28.09.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
12.10.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
26.10.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
09.11.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
23.11.2019 17:30
SAMEDI / sobota
Samstag
14.12.2019 17:30
Sankt Nikolaus
SAMEDI / sobota
Samstag
28.12.2019 17:30