Category: Všeobecné

Pôstna duchovná obnova

Pôstna duchovná obnova   Prežívame Rok Božieho milosrdenstva. Rok, počas ktorého sú veriaci viackrát pozývaní, aby získali čiastočné či úplné odpustky. Pôstne obdobie tohto svätého roku je pre nás všetkých najvhodnejším časom nato, aby...

Veľkonočný výlet 28. marca

Srdečne ťa pozývame na Veľkonočný výlet po sv. omši v Berne, ktorá bude  v pondelok 28. marca o 9:00 v  Dreifaltigkeit na Taubenstrasse 6, Bern. Stretávka účastníkov je na parkovisku pri reštaurácii Belchenfkue o 12:00....

Maľba v kláštore sv. Petra Mistail

Momentálne čítam knihu Der Kämpfer  im Vatikan, /  autor Andreas Englisch /, ktorú si v rodine  podávame z ruky do ruky. Obsahom knihy je život, poslanie, práca a zápas  pápeža Františka. Pri opise blahoslaveného...

Cyklus prednášok o viere a prírodných vedách

Farnosť Liebfrauen pozýva v rámci cyklu prednášok Viera a prírodovedecké poznanie na prednášku Kozmologické fakty a biblická náuka o stvorení. Prednášku spojenú s rozhovorom povedie Dr. theol et Dr. phil. Renold J. Blank, emeritný profesor Pápežskej...

Bodka za Vianocami

Jasličkovou slávnosťou sme sa už po niekoľký krát na slovenskej katolíckej misii v Zürichu rozlúčili s Vianocami. Na sviatok krstu Krista Pána 10.1. 2016 po svätej omši nám naši malí koledníci a pastieri v pastoračnom centre...

Krížová cesta – utorok 19:00

V utorok 23. februára o 19:00 bude v kostole dona Bosca Krížová cesta. Po nej je možnosť zúčastniť sa mládežnícko-biblického stretka, asi o 19:30 na Talianskej misii na tému PROJEKT VLASTNÉHO ŽIVOTA– pozývame aj nových...

Svätý Valentín a spoločenstvo katRande

Svätý Valentín je patrónom zaľúbených, snúbencov a mladomanželov. Hoci je tento sviatok veľmi skomercionalizovaný, a mnohí ho ignorujú,  zo skúsenosti vieme, že pre slobodných je často smutným dňom. Tento rok pripadá na nedeľu 14.2. a tak by...

Záväzná prihláška na púť do Ríma

Dradí naši veriaci a priatelia, ak máte záujem vo svätom Roku Milosrdenstva o púť do Ríma, prosíme Vás, aby ste späčatili svoj záujem odovzdaním nižšie uvedenej prihlášky a zaplatením zálohy.   Slovenská katolícka misia vo Švajčiarsku...