Category: Všeobecné

Exkurzia do CERN-u

18.3. ráno sa naša 13- členná skupinka nadšencov vybrala na súkromnú prehliadku jedného z pracovísk CERN-u (CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum). Neodradila nás nepriazeň počasia ani zhustená premávka, a tak sme po pár...

Nočná krížová cesta na Uetlibergu

28. Marca sa bude konať nočná KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE – CHODNÍKOM NA ÜETLIBERG (Zürich). Začiatok je o 19:00. Stretneme sa na parkovisku pre autá na Uetlibergstrasse 345, Zürich. Spojmi mestskej dopravy je najvýhodnejšie...

Svätá omša pre okolie Sankt Gallen

Milí priatelia, známy a veriaci! S veľkým potešením ohlasujem naše blížiace sa opätovné stretnutie s našim otcom Pavlom v našich končinách. Uskutoční sa: 5. marca 2017 opäť v SEELENKAPELLE v Rorschachu. Pre pripomenutie pridávam...

Novéna ku sv. Jánovi Boscovi

  Sestra, brat, počas tohto deviatnika si na príhovor don Bosca i navzájom vyprosujme, aby sme sa usilovali s vďačnosťou a radosťou prijímať život ako nedotknuteľný dar. Prosme o silu podporovať ho s veľkou láskou...

Adventná duchovná obnova v Zurichu

Adventná duchovná obnova v Zurichu Adventné obdobie nám vytvára priestor, aby sme sa pripravovali na príchod nášho Spasiteľa. Je časom kedy sa veriaci duchovne schádzajú, aby načerpali z prameňov Božej lásky a pripravili sa na Vianoce. Takúto...

Deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márii

Sviatok Nepoškvrneného Počatia vyhlásil v roku 1476 pápež Pius IV.. Nedefinoval túto doktrínu ako dogmu, ale existencia tohto sviatku bola silným dôvodom k jej vyhláseniu. Mariánska dogma, o ktorej hovoríme dnes, bola ustanovená o...

Katarínska zábava 2016

Srdečne vás pozývame na Katarínsku zábavu v sobotu, 19.11.2016 od 20:00 v Murten. Do tanca nám bude hrať DJ Danza. Počet miest je obmedzený, preto sa hláste a rezervujte si miesto čím skôr. Vstupné...