Kategória: Mimo hlavnej stránky

0

Rodinný víkend

Predĺžený turíčny víkend bol príležitosťou aj pre rodiny s deťmi. Počas pobytu v Saint Jean de Sixt (vo Francúzsku) sa rodičia venovali otázkam manželstva za pomoci manželov Ďuratných zo Slovenska, ktorí sa venujú formácii...

0

Mariastein 2019

Slováci zo Švajčiarska sa stretli na jubilejnej 50. púti do Mariastein. Po roku 1968 ostali mnohí naši krajania za hranicami, mnohí to ťažko znášali. Jednou z možností, ako prekonávať túto situáciu, bolo pre veriacich stretávať...

0

zmeny

Prosím všimnite si zmeny, ktoré nastali po presune púte do Mariastein na termín 19.5.2019. V Zürichu bude detská sv. omša 12.5. o 11,30 hod, v Basel bude pravidelná sv. omša 12.5. o 17,30 hod...