Sväté omše na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Tento týždeň v sobotu 8.12. 2018 pripadá slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omša k tomuto sviatku bude nasledovne:

 v  piatok 7.12. 2018 v Krypte Liebfrauen o 19:30 (Weinbergstrasse 34, Zürich).

Piatkový program začne ako vždy o 18:45 prvopiatkovou ADORÁCIOU.

v sobotu 8.12. 2018 bude sv. omša v BERNE o 17:30. (Dreifaltigkeitskirche, Tauben St 6, 3011 Bern)

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

immacolata