Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok (25.11. 2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

V piatok je sviatok sv. Ondreja, apoštola.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Budúca nedeľa je 1. Adventná nedeľa- začiatok nového cirkevného roka “C”.

 

Dnes po sv. omši:

  • Káva v pastoračnom centre
  • Katechéza prvoprijímajúcich detí v Raum B
  • Deti, ktoré rodičia ešte nenahlásili na stretnutie so sv. Mikulášom majú dnes poslednú možnosť nahlásiť. Prihlášky pre deti sú pri modlitebných knižkách
  • V Raum C o 11:00 bude krátke stretnutie misijnej rady.

 

V stredu bude sv. omša o 20:00 v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodimu pred sv. omšou. Osobitne bude dôležité dobre nacvičiť piesne na 5.12. o 19:00. Ku tejto príležitosti prosíme napiecť nejaké dobré slovenské štrudle.

V sobotu je prvá sobota v mesiaci (1.12.). Pozývame všetkých ctiteľov Panny Márie na Mariánske večeradlo na Taliansku misiu. Začne o 10:00 kostole dona Bosca.

 

Ostatné oznamy:

Vo štvrtok bude športový krúžok o 19:30.

1. decembra 2018 (Sobota) o 20:00 sa v Liebfraen Kirche uskutoční barokový koncert. Interpretovaná bude „VIANOČNÁ OMŠA“ od skladateľa Marc Antoin Charpentier. Vystúpi i Choralschola – Liebfrauen. Výťažok z podujatia pôjde na dobročinné účely. Bližšie info na v časopise Fórum alebo na výveske kostola Liebfrauen.

Srdečne Vás pozývame na „Predvianočnú kapustnica“, ktorá sa bude podávať v nedeľu 16.12. 2018 po sv. omši. Záujemcovia o kapustnicu nech sa nahlásia u p. Heleny Sedláčkovej na káve.

O 3 týždne nás čaká Adventná duchovná obnova, v dňoch 14.-16. 2018. Pri modlitebných knižkách nájdete program. Kazateľ je dp. Anton Pariľák. Témou duchovnej obnovy bude Viera a vernosť – piliere rodiny a spoločenstva. Priložme duchovnej obnove patričný dôraz a zjednoťme sa v spoločnej modlitbe. V piatok 14.6. budeme spovedať 3 kňazi.

Pri modlitebných knižkách nájdete darček k Mikulášovi – knižku Každý deň s Božím slovom, len za 5,- CHF

Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícku univerzitu vo Frieburgu. S menšou skupinou našich veriacich sa budeme na budúci týždeň za vás modliť v Lurdoch. Zastúpi ma páter Johannes z Winterthuru.