Poďakovanie za prejavy sústrasti nad smrťou Stanislava Hrušovského