Ružencová ruža – od 1.11. posunutie kartičiek s Tajomstvami (desiatkami)

Milé rodiny, veriaci a priatelia,

srdečná vďaka za vašu modlitbovú vytrvalosť. Od 1. Novembra sa posúvame automaticky o jeden desiatok dopredu a modlíme sa nové tajomstvá. Vďaka, že na to myslíte! Mesiac november je zameraný na našich drahých zosnulých, priateľov a dobrodincov. Spojme sa preto v modlitbe za zosnulé duše v očistci, najmä z našich rodín. Nech nám ruženec pomáha v týchto dňoch načerpať nádej na večný život. Osobne sme na vás mysleli vo Svätej Zemi v Nazarete, kde Anjel oslovil Máriu: Zdravas, milosti si plná. Tam sme sa pomodlili ruženec.
RUŽENCOVÉ KARTIČKY si vymieňame osobne po sv. omšiach 9:30 a 11:30. Môžete si ich však vymeniť podľa dohody alebo poštou. Dôležité je, že 1.11. sa začnete modliť nový desiatok.
Rovnako vás zahŕňam do modlitieb na prvý piatok, kedy bude sv. omša obetovaná za vás (2.11. o 19:30).
S pozdravom o. PN.