Adorácia ku sviatku Krista Kráľa v Berne

Milí priatelia, srdečne vás pozývame na Adoráciu ku Sviatku Krista Kráľa, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2018 o 16:45 pred sv. omšou v kostole Dreifaltigkeitskirche v Berne. Na sklonku ďalšieho cirkevneho roku budeme tak nášho Pána chváliť, velebiť a oslavovať. Za inštrumentálneho doprovodu gitásr a huslí mu budeme ďakovať  za všetky dobrodenia v našich životoch a takisto si vyprosovať nové požehnanie. Pridajte sa k nám a venujte nášmu Bohu kúsok zo svojho času.