Oznamy na 30. nedeľu (28.10. 2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 30. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

V stredu je výročie biskupskej vysviacky Mons. Dávida Bartimeja Tencera (2015)

Vo štvrtok je Slávnosť Všetkých Svätých, v katolíckych kantónoch, kde sa nepracuje je to prikázaný sviatok.

V piatok je spomienka na všetkých verných zosnulých (dušičky) a prvý piatok v mesiaci.

V sobotu je spomienka na Pannu Máriu v sobotu.

Budúca nedeľa je 31. nedeľa v období cez rok.

 

Program sv. omší:

V stredu bude VIGÍLNA sv. omša ZO SVIATKU VŠETKÝCH SVÄTÝCH o 20:00 v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodimu pred sv. omšou.

 

Vo štvrtok je možnosť zúčastniť sa na českej omši zo sviatku SVIATKU VŠETKÝCH SVÄTÝCH o 19:00 v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii.

 

Vo štvrtok bude športový krúžok.

 

V piatok je riadny program ako na prvý piatok. Od 18:45 je adorácia a sv. spovede. Sv. omša začne o 19:30 v Krypte zo spomienky všetkých verných zosnulých – Dušičky.

V sobotu je mariánske večeradlo na talianskej misii o 10:00.

Budúcu nedeľu je riadna jedna sv. omša o 9:30.

 

V týchto dňoch môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu pripísať zosnulým dušiam v očistci. Treba splniť nasledujúce podmienky: Sv. spoveď, sv. prijímanie, Verím v Boha a Otčenáš. 1. Novembra je to spojené s návštevou kostola, v dňoch 2.-8. s návštevou cintórína a modlitbou za zosnulých.

 

Dnes po sv. omši je:

  • Posedenie pri káve
  • Organizačno-plánovacie stretnutie ohľadom aktivít počas šk. roka o 11:00 Raum C.
  • Príprava prvoprijímajúcich detí v Raum B

 

 

Úprimné Pán Boh zaplať za váš nezištný milodar v prospech chudobných a misií, ktorým sme pomohli sumou 555,85 CHF (CHF + €)- Pápežské misie. GE+LU- 508,42 pre slovenské misijné dobrovoľníctvo – Vides.

Na budúci víkend sa v Zugu uskutoční mládežnícky kresťanský festival za účasti Pátra Cantalamessu (pápežský kazateľ). Záujemcovia sa môžu nahlásiť priamo na stránke adorayfestival.ch

Basel, Bern: SKM zasiela sv. Petrovi žiadosť o príchod sv. Mikuláša. Obraciam sa na vás bratia a sestry, či rodičia a mladí s očakávaním a otázkou: Privítame sv. Mikuláša s typicky slovenskou veľkodušnosťou? Kto sa na to podujme? Je čas začať prípravy.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 29. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža.

V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Jána Kapistránskeho, kňaza.

Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka sv. Maura, biskupa.

V sobotu je ľubovoľná spomienka na Pannu Máriu v sobotu.

(V noci zo soboty na nedeľu sa mení z letného na zimný čas. Môžeme spať o hodinu viac).

Budúca nedeľa je 30. nedeľa v období cez rok.

 

Dnes po sv. omši  je:

– katechéza prvoprijímajúcich detí – Raum B

– posedenie pri káve, vďaka za službu (prosím o zapísanie sa tých, ktorí ešte neposlúžili)

 

V stredu bude sv. omša o 20:00 v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii. Nácvik piesní je ½ hodimu pred sv. omšou.

 

Vo štvrtok je športový krúžok. Záujemcovia o volejbal, hláste sa mailom na misijnej stránke.

 

V piatok je možnosť diskusno-biblického stretnutia. Stretáme sa v Adoračnej kaplnke- Oremus (Niederdorf). Téma: misie a inkulturácia. Spestrenie.

 

Organizačno-plánovacie stretnutie dobrovoľníkov našej misie bude na budúci týždeň v nedeľu 28.10. po sv. omši. (Na pretras bude: Mikuláš, Kapustnica, Vianoce, apero, termíny na budúci rok 2019…) Zorganizujeme len podujatia o ktoré sa aktívne pričiní spoločenstvo, preto prosím, aby ste nezanedbali účasť.

Úprimné Pán Boh zaplať za váš nezištný milodar v prospech misií. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.

Lausanne a Geneve:

Drahí veriaci, do konca Októbra je ešte možnosť zahlásiť sa prednostne na autobusový zájazd do Mariastein 19.5. 2019. Spoločenstvo Basel sa podujalo prispieť na cestovné. Ak by sa do konca októbra neprihlásila aspoň ½ cestujúcich (25), podujatie bude zrušené. Tí, ktorí by mali záujem prihlásiť sa neskôr, už nebudú mať zvýhodnené podmienky – už len za riadnu cenu. Prihlásiť sa, prosím Mailom na misionar@skmisia.ch