Oznamy na 28. nedeľu (14.10. 2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 28. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

 

V pondelok je spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.

V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Margity Márie Alacoque, panny.

V stredu je spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka.

Vo štvrtok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Budúca nedeľa je 29. nedeľa v období cez rok- Misijná nedeľa + misijná zbierka.

 

V stredu je sv. omša o 20:00 v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodimu pred sv. omšou.

 

Dnes po sv. omši:

– posedenie a občerstvenie pri káve

– detská sv. omša o 11:30

– popoludní majú birmovanci prípravu – aktivitu

 

Vo štvrtok nebude športový krúžok.

V piatok je snúbenecká náuka B. Stretáme sa vo dvore talianskej misie už o 19:00.

Na budúcu nedeľu je detský katechizmus pre deti pripravujúce sa na 1. SP a sv. spoveď.

 

SKM vás všetkých vložila do modlitieb na púti vo sv. Zemi- Izraela.

 

Môže sa vám páčiť aj...