Sviatok Všetkých svätých a Všetkých verných zosnulých 2018

V stredu 31.10. bude sv. omša o 20:00 z vigílie slávnosti Všetkých svätých v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodimu pred sv. omšou.

Vo štvrtok 1.11. je možnosť zúčastniť sa českej sv. omši v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii o 19:00.

V piatok na “Dušičky” bude sv. omša spojené s prvopiatkovou pobožnosťouTeda Adorácia + Spovede začnú 45 min. pred sv. Omšou. Sv. omša bude o 19:30 v Krypte- Liebfrauen a po nej bude nasledovať prvopiatková pobožnosť. (potešíme sa hudobnému sprevádzaniu)

V týchto dňoch môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu pripísať zosnulým dušiam v očistci. Je potrebné splniť nasledujúce podmienky: Sv. spoveď, sv. prijímanie, Verím v Boha, Otčenáš.

  1. Novembra je to spojené s návštevou kostola, v dňoch 2.- 8. s návštevou cintórína a modlitbou za zosnulých.