Kategória: Všeobecné

0

Oslava Veľkej Noci – sobota 31.3. o 21:00

BIELA SOBOTA 31.03. 2018 O 21:00 – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA SV. OMŠA S OBRADMI VZKRIESENIA, KRYPTA LIEBFRAUEN V ZÜRICHU (V ZÁVERE SVÄTENIE JEDÁL) * VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 01.04. 2018 O 09:30 – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA SV. OMŠA, KRYPTA LIEBFRAUEN ZH       (V ZÁVERE SVÄTENIE...

0

Krížova cesta

V piatok 16. marca 2018 sa o 20:00 hod. pomodlíme krížovú cestu. Všetci sme srdečne pozvaní zúčastniť sa a pridať sa. Adresa: Krypta Liebfrauen, Weinbergstrasse 34, Zürich.