Kategória: Všeobecné

0

Sv. Mikuláš

Blíži sa spomienka na sv. Mikuláša. Jeho kresťanská dobročinnosť je vzorom aj pre nás, môžeme ju učiť aj naše deti. Podporiť veľkodušnosť v dávaní budeme mať príležitosť v Berne 7. decembra (rodičia kontaktujte p....

0

Podhradská Čanaky v Zurichu

Mária Podhradská a Richard Čanaky s priateľmi, ktorých mnohí poznáme ako spevákov detských pesničiek, sa zastavia 10. novembra na nedeľnej sv. omši o 9,30 v Zurichu. Prispejú počas bohoslužby nejakou tou pesničkou z ich...

0

Dušičky v Zürichu

Slávnosť všetkých svätých oslávime v piatok 1. novembra sv. omšou o 19,30 v krypte kostola Liebfrauen. Od 18,45 bude vystavená sviatosť Oltárna na tichú poklonu. Po sv. omši bude moderovaná adorácia. Na našich verných...