Kategória: Všeobecné

0

Novéna k Panne Márii Pomocnici

V tomto roku 150. výročia posviacky Baziliky Márie Pomocnice v Turíne, ponúka hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime spoločnú novénu pred jej sviatkom, aby sa takto v úcte k Pomocnici zjednotila celá saleziánska...

0

Oslava Veľkej Noci – sobota 31.3. o 21:00

BIELA SOBOTA 31.03. 2018 O 21:00 – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA SV. OMŠA S OBRADMI VZKRIESENIA, KRYPTA LIEBFRAUEN V ZÜRICHU (V ZÁVERE SVÄTENIE JEDÁL) * VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 01.04. 2018 O 09:30 – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA SV. OMŠA, KRYPTA LIEBFRAUEN ZH       (V ZÁVERE SVÄTENIE...