Počas duchovnej obnovy možnosť prijať sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou

V sobotu 2. apríla 22 máte možnosť prijať sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou v krypte kostola Liebfrauen v Zurichu v čase medzi 15 a 18:45 hod . Prosím využite túto možnosť, lebo inak ostáva čas už len pred sv. omšami a ten je časovo limitovaný.