Svätenie pokrmov

Prinesené pokrmy sa budú svätiť v Zürichu v sobotu po veľkonočnej vigílii a v nedeľu po dopoludňajšej sv. omši. V Bazileji po večernej sv. omši v nedeľu.