Duchovná obnova pre mladých (duchom)

Pozývame všetkých mladých Slovákov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční počas víkendu zoslania Ducha Svätého (3.-6. júna). Budeme tráviť spoločný čas v krásnom Flüeli Ranft, kde načerpáme nové sily a prehľbime si náš vzťah s Bohom. Je to zvlášť dobra možnosť spoznať ďalších mladých veriacich ľudí.
Tešíme sa na hojnú účasť!

Pre otázky a prihlášku sa môžete obrátiť na Annu Mariu Macejkovú pod annamaria.macejko@gmail.com

Cena: 294.- Fr., od piatka večera 03. jún do pondelka na obed. Plná penzia 
Miesto: Hotel Klausenhof vo Flüeli Ranft
Kazateľ: Otec Martin Michalíček