Slávenie Veľkej noci

V tomto roku budú sv. omše vo veľkonočnom čase v Zürichu a Bazileji.

Zürich:

streda Veľkého týždňa: 20:00 hod, Talianska misia s poslednou možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia

(Zelený ) štvrtok – Pánova večera: 19:30 hod, krypta kostola Liebfrauen

Veľký piatok: 15:00 hod , krypta kostola Liebfrauen

Veľkonočná vigília: 21:00 hod , krypta kostola Liebfrauen

Veľkonočná nedeľa: 9:30 hod , krypta kostola Liebfrauen

Basel:

Veľkonočná nedeľa: 17:30 hod , kostol Allerheiligen, Neubadstrasse

Všetkým prajem dobrý zrak, aby sme videli, čo Pán pre nás robí.