RODINNÝ VÍKEND 2022:

Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. (Ježiš)

Ahojte

Tak sa nám pandemické opatrenia uvoľnili a my môžeme obnoviť tradíciu RODINNÝCH VÍKEDNOV

A tak  a si Vás znovu dovoľujeme pozvať na rodinný víkend, ktorý sa uskutoční 4.6 – 6.6. v malebnom prostredí Beatenbergu.

Čaká nás

  • Spústa vysokokvalitnej rodinnej zábavy
  • Moderovaná zábava pre deti aj dospelých
  • Spoločný výlet – okolie Beatenbergu je nádherné, tak ho trošku objavíme spolu
  • Bohatý duchovný program (Tentokrát zameraný na manželov – kde Vám skúsime vytvoriť priestor na vzájomný moderovaný rozhovor a prehĺbenie Vášho vzťahu)
  • Netradičná Svätá Omša s vysvetlivkami
  • Večer pre dospelých
  • a veľa iného.

Počas celého víkendu nám bude k dispozícii kňaz na spovede, duchovné rozhovory a skrátka na čokoľvek.

Prihlasovať sa môžete TU

Cena* – náš organizačný tím tvrdo vyjednával čo najlepšie podmienky, ceny sú:

  • Dospelá osoba: 230,- CHF
  • Dieťa od 6 do 14 rokov: 110,- CHF
  • Dieťa od 3 do 6 rokov:  80,- CHF

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť po vyplnení prihlášky priamo na účet misie: IBAN CH31 0900 0000 8771 3760 8.

Do správy pre prijmateľa prosím uveďte : Beatenberg 2022 Priezvisko

Dotazy akéhokoľvek druhu smerujte Milana Bednára alebo Peťa Šipulu či už mailom (milan.bednar@icloud.com , petosipula@gmail.com)  alebo úplne najlepšie osobne.

*Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie a stravu (Plná penzia počas celého pobytu – a varia tam paradne 🙂 ). Úhrada za prvé dve deti je povinná, za každé ďalšie dieťa dobrovoľná. Každý darcovský príspevok nás poteší, použijeme ho na úhradu režijných nákladov (náklady na animátorov, prednášajúcich, materiál na tvorenie pre deti).
V prípade, že kvôli rodinnému rozpočtu potrebujete zľavu, neváhajte sa obrátiť na organizačný tím.