Púť Mariastein 15.5.2022

Drahé krajanky, drahí krajania a priatelia z celého Švajčiarska.

Veľmi srdečne Vás pozývame na našu tradičnú slovenskú púť do Mariastein 15. mája 2022 o 12:30 hod .

Patronát a záštitu prevzal JE. Alexander Micovčin, veľvyslanec Slovenskej republiky vo Švajčiarsku.

Náš misionár Pavol Šajgalík koncelebruje sv. omšu spolu s don Antonínom Špačkom, SDB ktorý odchádza zo Švajčiarska do dôchodku. Hlavným kazateľom je páter Inocent Szaniszlo, OP, profesor dogmatiky na rímskej univerzite Angelicum (jeho účasť musela byť kvôli Corona pandémii už dvakrát presunutá). Zo švajčiarskej strany príde páter jezuita, ktorý prečíta evanjelium v nemčine a povie tiež krátku kázeň. Pán opát Peter von Sury, OSB a pater Ludwig Ziegerer, OSB (Wallfahrtspriester) sa na nás tešia a srdečne pozdravujú.

Po sv. omši sa zídeme na obed a spoločné pobudnutie v miestnostiach Klosterhotel a v priľahlej záhrade.

Tešíme sa na Vás a sme radi, že sa naša púť môže uskutočniť bez akýchkoľvek obmedzení.

Kvôli počtu obedov (cena 25 CHF7osobu) by som poprosil o prihlásenie

do 8.mája na mail:

Joseph.Sopko@unibas.ch , prípadne SMS na tel: 076 347 13 02.

Ďakujem pekne a srdečne Vás pozdravujem za všetkých bazelských farníkov

Váš Jozef Sopko.